İMEAK DENİZ TİCARET ODASI'NDA “DEHUKAM ULUSLARARASI DENİZ İŞ HUKUKU" KONFERANSI DÜZENLENDİ

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI'NDA “DEHUKAM ULUSLARARASI DENİZ İŞ HUKUKU" KONFERANSI DÜZENLENDİ

Türkiye Denizciler Sendikası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliği ile “DEHUKAM Uluslararası Deniz İş Hukuku” Konferansı gerçekleşti.

adscode

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen konferansın ‘Sektör Paydaşları Oturumu’ başlıklı ilk panelinin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Hakan Karan yaptı. Karan, yapılan toplantının genel amacının "denizcilik sorunlarına" hukukun ne kadar katkı sağladığını aktarmak olduğunu ifade etti. 

Bu oturumun açılış konuşmalarını İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Can Bozkurt, Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Can Bozkurt, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Dünya nüfusundaki artış; pandemi sürecinde küresel taleplerin artması diğer taşıma modlarına göre daha güvenli deniz yolu taşımacılığının da büyümesine katkı sağlamıştır. Ülke nüfuslarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak deniz taşımacılığının önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumunu dikkate aldığımızda; deniz yolu taşımacılığı, doğası gereği global ortamda faaliyet gerektiren, çok geniş yelpazede her an dinamik olmasını gerektiriyor.Denizcilik sektörü, çalışma şartları itibarı ile çok farklı bir noktadadır. Gemiler, kesintisiz hizmet veren araçlardır. Bu sisteme yön veren kanunların kendine has olması gerekmektedir. Armatörler ile gemi personelinin arasındaki bağlantıyı barındıran bu kanunların güncel ve efektif olması gerekiyor."

Ahmet Can Bozkurt'un ardından söz alan Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete ise: 

"Ülkemizde denizcilik sektöründeki çalışanların daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için sendikamız elinden geleni her zaman yapmaktadır. İsteğimiz yapıcı bir sonuca ulaşılmasıdır. Devlet yetkilileri ve sektör paydaşlarına şunu aktarmak istiyorum. MLC'yi tanıyıp önümüze bakmamız gerekiyor. Armatör ve çalışan sorunlarını bir an önce çözmeliyiz. Armatör, kendince haklı olan nedenlerden dolayı yabancı personele yöneliyor. Var olan genç ve aktif nüfusumuzda; dünyaya "gemi insanı" ihrac etmemiz gerekirken, bu tip sorunlarla uğraşmamız çözüm sürecini uzatıyor." şeklinde konuştu.

Panelin son konuşmacısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay ise ifadelerini kullandı:"MLC'nin onaylama sürecinde talihsizlik yaşandığını düşünüyorum. Sorunun nasıl çözüleceği ve hangi yolların izleneceği artık daha net. Vakit kaybetmeden, bu alandaki değişiklik ihtiyaçlarını gidererek; gerekli mevzuat çalışmalarını organize etmiş durumdayız. Süreç içerisinde "denizcilik çalışma sözleşmesindeki" gecikmeler bizler için bir avantaja dönüşebilir. Yapılan tüm değişiklikler, onay sürecinin alınması daha faydalı olacak kanaatindeyiz."

Konferans, ‘2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Değerlendirilmesi’ başlıklı ikinci panel ile devam etti.

Prof. Dr. Ademuni Odeke’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; Uluslararası Denizcilik Hukuku Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ramat Jalloh, World Maritime University Rektörü Dr. Cleopatra Doumbia ve International Transport Workers Kıdemli Avukatı Jonathan Warring konuşmalarıyla (sunumlarıyla) destek verdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmail Demir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Türk Deniz İş Hukukunda İstihdam Koşulları’ başlıklı oturumda ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhittin Astarlı ile Dr. Gökhan Türe ‘Deniz İş Hukukunda Çalışma Süreleri’, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç Dr. Şükriye Esra Baskan ‘Gemi Çalışanlarının İzinleri’ ve İstanbul Teknik Üniversitesi işletme Fakültesi’nden Doç. Dr. Ulaş Baysal ‘Gemi Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği’ başlıklı sunumlar yaptı.

Konferansın son oturumunda ise ‘Deniz İş Sözleşmesinin Feshi’ başlıklı panel yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülsevil Alpagut’un moderatörlüğünde yapılan panelde; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Mustafa Alp ‘Deniz İş Sözleşmesinin  Sona Ermesi’ Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Volkan Güneş ‘Gemi Çalışanlarının Yurda İadesi’ ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Mahmut Kabakcı ‘Gemi Çalışanlarının Sosyal Güvenliği’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.