IMO, SIFIR EMİSYON STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ

IMO, SIFIR EMİSYON STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ

IMO, Sera Gazı Başlangıç Stratejisi çerçevesinde alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik başlıkları açıkladı.

adscode

Denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup, alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmi web sitesinde yer alan (https://bit.ly/3K9w02r) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi”nin revize edilmesi sürecinde, IMO tarafından Üye Devletleri bilgilendirmek için düşük ve sıfır karbonlu gemi teknolojisi ile denizcilik yakıtlarının mevcudiyeti ve hazırlık durumu hakkında bir değerlendirme sağlaması için hazırlanan “Geleceğin Yakıtları ve Teknoloji Projesi” hakkındaki duyurudan önemli başlıklar şu şekilde:

Geleceğin Yakıtları ve Teknoloji Projesi, Sera Gazı Stratejisinin Revize Edilmesine Katkı Sağlıyor

Yeni bir projenin parçası olarak, geleceğin düşük ve sıfır karbonlu deniz yakıtları ve teknolojisinin mevcudiyeti ve hazırlık durumuna ilişkin araştırmalar halihazırda yürütülmektedir.

Uluslararası deniz taşımacılığının dekarbonizasyonu, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) öncelikleri arasında yer almakta olup, IMO 2023 yılının ortasına kadar “Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Strateji”nin revize edilmesi ve daha kapsamlı bir hale gelmesini amaçlamaktadır.

Bahse konu yeni IMO projesi ile IMO Sera Gazı Stratejisi revize edilirken, Üye Devletleri bilgilendirmek için düşük ve sıfır karbonlu gemi teknolojisi ile denizcilik yakıtlarının mevcudiyeti ve hazır olma durumu hakkında bir değerlendirme sağlanması hedeflenmektedir. 2018 yılında kabul edilen Başlangıç Stratejisinin temel taahhüdü, mümkün olan en kısa sürede uluslararası denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kademeli olarak ortadan kaldırmaktır. Belirtilen amaca ulaşmak için düşük ve sıfır karbonlu yakıtlara ve/veya alternatif enerji kaynaklarına geçişle birlikte teknolojik yenilikleri benimsemek gerekmektedir. Bu tür değişiklikler ayrıca, güvenlik ve düzenleme, fiyatlandırma ve altyapı kullanılabilirliği, yaşam döngüsü emisyonları, tedarik zinciri kısıtlamaları ve kabul edilmesine yönelik bir engelin varlığı gibi konuların dikkate alınmasını gerektirmektedir.

IMO’nun Deniz Çevresi Bölümü, yukarıda yer alan hususları göz önünde bulundurarak gemilerde dekarbonizasyon süreçlerinin fizibilitesi ile ilgili teknik analiz sağlayan bir proje başlatmıştır.

Düşük ve Sıfır Karbonlu Deniz Taşımacılığı için Geleceğin Yakıtları ve Teknolojisi Projesi (The Future Fuels and Technology for Low- and Zero-Carbon Shipping Project-FFT Project), Güney Kore’nin finansman desteğiyle IMO tarafından uygulanan bir ortaklık projesidir.

2025 yılına kadar sürmesi beklenen program üç ana aşamadan oluşmaktadır:

- Düşük ve sıfır karbonlu denizcilik teknolojisi ve yakıtlarının mevcut ve öngörülen üresel alımı ve dağıtımı üzerine bir çalışma yapılması,

- Orta ve uzun vadeli azaltım önlemleri ile birlikte, alternatif yakıtların ve teknolojinin alımını özendirmek için güvenlik ve eğitim konuları da dahil olmak üzere teşviklerin ve düzenleyici mekanizmaların belirlenmesi ve desteklenmesi,

- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile küresel denizcilik sektörü arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini güçlendirmek için teknolojik işbirliğinin pilot projeler yoluyla teşvik edilmesi ve sosyal yardım faaliyetlerinin düzenlenmesi.

TÜRK DENİZ MEDYA