İŞLETME BELGELİ DENİZ TURİZMİ ARAÇLARINDAN ALINAN TURİZM PAYI KALDIRILIYOR

İŞLETME BELGELİ DENİZ TURİZMİ ARAÇLARINDAN ALINAN TURİZM PAYI KALDIRILIYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Genel Kurulda görüşülmesi beklenen Kanun Teklifi ile getirilen çok sayıda düzenleme yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cevdet Yılmaz konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada:

"Dün Plan ve Bütçe Komisyonu olarak kabul ettiğimiz ve yakında Genel Kurulda görüşülmesi beklenen Kanun Teklifi ile getirilen çok sayıda düzenleme var. Bunlar arasında geniş kitleleri ilgilendiren adımları kısaca özetleyecek olursak;

Apartman çatı ve cephelerinde elektrik üretim tesislerine sağlanan 25 kW’lık sınır dahilinde vergi teşvikinin sınırı 50 kW oluyor Melek yatırımcılara sağlanan vergi indirimi uygulamasının süresi uzatılıyor ve indirim tutarı 2,5 milyon TL’ye çıkarılıyor.

2000 TL ve altındaki borçların icra takiplerinin sonlandırılması amacıyla gerekli düzenleme yapılıyor Varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen ve ana para tutarı 2500 TL’nin altında olan bireysel nitelikli kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar tasfiye ediliyor.

Çalışanlara 1000 TL’ye kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için gelir vergisinden müstesna ödeme yapılabilecek İşverenlerce yapılan ve gelir vergisinden istisna olan 1316 TL’lik yemek bedeli ödemeleri nakdi olarak yapılabilecek.

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu kapsamında verilen idari para cezalarının tahsilinden vaz geçiliyor Pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde ortaya çıkan fazla ödemeler terkin ediliyor.

Engelli ve yaşlı aylıklarına ilişkin yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin ediliyor Halk plajları sağlanan istisnalar ile teşvik ediliyor.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin kredilerinin bitiminden itibaren 2 yıl sonra olmak üzere aldıkları kredi tutarında ve vadesinde ödeme imkanı sağlanıyor Tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret ödenecek.

Makro istikrara önemli katkılar sunan Kur Korumalı Mevduat uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor Kaçak akaryakıt tasfiyesi görevi İl Özel İdaresi olmayan illerde YİKOP’larca yerine getirilecek, satış halinde sağlanan gelir yerelde kalacak." ifadelerini kullandı.

TURKDENİZ.COM