İTÜ MTAL, AVRUPA MESLEK LİSELERİ İLE BİRLİKTE SIFIR EMİSYONA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA START VERDİ

İTÜ MTAL, AVRUPA MESLEK LİSELERİ İLE BİRLİKTE SIFIR EMİSYONA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA START VERDİ

İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) Avrupa Meslek Liseleri ile birlikte sıfır emisyona hazırlık çalışmalarına başladı.

Türkiye’den İTÜ MTAL’nin yer aldığı “akıllı şehirler” konulu projede İspanya, İzlanda, İtalya, Slovenya ve Hollanda’dan meslek liseleri öğrencileri yer alıyor. 

Son yıllarda kamuoyunca çokça tartışılan iklim değişikliği ve olumsuz etkilerinin azaltılması ve uyum çalışmaları tüm dünyada artarak devam ediyor. Kaynakların verimli kullanılması, israfların azaltılması ve temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için yoğun projeler yapılıyor. 

TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması'ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmek için belirlenen 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşılması için İTÜ MTAL Avrupa’daki paydaş meslek liseleri ortak çalışmalara başladı.

Avrupa’da Mesleki Becerilerin geliştirilmesi için “Yeşil ve Dijital Geçiş için Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretim” çerçevesinde Türkiye’den İTÜ MTAL’nin yer aldığı “akıllı şehirler” konulu projede İspanya, İzlanda, İtalya, Slovenya ve Hollanda’dan meslek liseleri öğrencileri yer alıyor. 2 yıl sürecek projede, 6 ülkeden toplam 120 öğrenci ve 30 öğretmen bulunuyor. İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadelede Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamında farklı alanlarda Ar-Ge ve yenilik için meslek liselerinde kaynakların verimli kullanılması için akıllı çözümler üretiliyor. 

İTÜ MTAL öğrencileri 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında proje kapsamında çalışmalarını gerçekleştirdi. Proje ile farklı bölgelerden öğrenci ve öğretmenlerin buluştular ve birlikte iş yaparak ortak alt yapı ve insan kaynağı gücü oluşturuldu. Toplantıda insanlığın iklim değişikliği ve çevre sorunlar ile imtihanda olduğu dile getirildi. Önümüzdeki yıllarda yeşil büyümenin sağlanması ve bunun için ülkelerin ve kurumların ortak çalışmaları ve akılı üretken çözümler ile yeşil mutabakata büyük katkı sağlanacağı üzerinde duruldu. Takımlar kendilerine verilen Elektrik-Elektronik malzemelerle 5 gün içinde akıllı şehirler için ürünler geliştirdiler. Bir hafta süren bu çalıştayda öğrenciler akılı ev, akıllı sulama, drone park sistemi ve elektrikli araç oluşturdular. 

Elekrikli Araç 

Öğrenciler, elektrikli araba montajı sırasında elektrik elektroniğin hayatımızda kullanımı, güneş enerjisi kullanımı, yenilenebilir enerji ile hem ekonomik kazanç elde etmenin ve hem de hava kirliliğini azaltma konusunda görüş alışverişinde bulundular. 

Akıllı ev

Akıllı ev projesi ile rüzgar ve güneş enerjisinin kullanımı, nesnelerin interneti sayesinde evlerimizde başta lamba olmak üzere kapı ve pencerelerin ve evdeki eşyaların birbirleri ile iletişimi ve uzaktan kontrolü konusunda deneyim kazandılar. 

Drone park sistemleri 

Drone park sistemi ile mürettebatsız hava araçlarının gelişmesiyle birlikte onların hava trafiklerini, inişlerini vb. yönetilmesi yani insansız hava araçlarının iniş ve kalkışlarını akıllı havalimanları ile kontrolü konusunda deneyim kazandılar. Akıllı sulama sistemi ile gücünü yenilenebilir enerjiden alan ve insana ihtiyaç duymadan çalışan akıllı bir sulama sistemi tasarlayarak kaynakların verimli kullanılması konusunda deneyimler kazandılar.

Yerli ve milli projeler

Ülkemiz 2053 sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi için sektör ve üniversite ile iş birlikteliklerinin önemli olduğu vurgulandı. İTÜ MTAL yönetimi tarafından yapılan açıklamada yarınlarımızı oluşturacak insan kaynağının oluşturulduğu ve 3 farklı alanda yeşil mutabakat çerçevesinde emisyon azaltıcı sistemlerin önemsendiği dile getirildi. 

İTÜ MTAL’de denizciliği bilişim ve elektronikle bütünleştirerek küresel denizcilik payımızın hızla yükselmesine katkı sağlayacak araştırmalar, elektronikte mikro ve nano ölçekte çalışmalar yaparak biyomedikal, haberleşme, robotik ve otomasyon gibi katma değeri yüksek birçok alanda araştırmalar, bilişimde milli PARDUS işletim sistemimiz kullanılarak veri ve yapay zekânın hâkim olduğu yazılımlar ile geleceğimizi kodlayacak, otonom sistemleri geliştirecek araştırmalar yapılarak yerli ve milli ürünler geliştirileceği belirtildi.