KANADA'NIN BUZULLARINDA, HAM PETROLÜ AYRIŞTIRABİLEN BAKTERİLER BULUNDU

KANADA'NIN BUZULLARINDA, HAM PETROLÜ AYRIŞTIRABİLEN BAKTERİLER BULUNDU

Kanada'nın kuzey kutup dairesinde kalan sularında ham petrol ve dizel yakıtını ayrıştırabilen bakteri toplulukları keşfedildi.

Bakterilerin bu işlemi nasıl gerçekleştirdiği laboratuvar ortamında gözlemlendi.Araştırma ekibi laboratuvarda deniz tabanından alınmış tortu, yapay deniz suyu ve dizel yakıtı veya ham petrolü bir şişede karıştırıp minik bir petrol sızıntısı örneği elde etti. Labrador Denizi'ndeki koşulları taklit etmek için suyun sıcaklığını dört santigrat derece olacak şekilde ayarladılar.

Genom dizilmesi, suda hidrokarbon parçalama potansiyeli gösteren birkaç bakteri türünü ortaya çıkardı.Aralarında Paraperlucidibaca, Cycloclasticus ve Zhongshania türleri de bulunan bu bakterilerin, hem dizel yakıtın hem de ham petrolün düşük konsantrasyonlarını parçalayabildiği görüldü. Ancak bakteriler yüksek konsantrasyonlarda dizel yakıtın sadece bir kısmı tüketebildi.

Bundan yola çıkarak, bakterilerin rafine edilmemiş ham petrolün toksisitesinden etkilendiği düşünülüyor.Daha da önemlisi, nitrojen ve fosfor gibi besinlerle 'beslendiklerinde', bakterilerin hidrokarbon tüketme yetisinin daha da geliştiği görüldü. Gelecekteki petrol sızıntılarını temizlemede bu yönteme başvurulabileceği düşünülüyor. Calgary Üniversitesi'nde Jeomikrobiyoloji Profesörü olan Casey Hubert bakterilerle ilgili olarak, "Bu bakteriler kutup sularındaki petrol sızıntılarını gidermenin anahtarı olabilir" diyor.

Önümüzdeki yıllarda kutup denizlerinde büyük çaplı iklimsel değişikliler görebiliriz.

Labrador Denizi'nin büyük çoğunluğu kış ve bahar aylarında buzla kaplanıyor olsa da süregelen iklim krizinin bu buzlanma dönemini kısaltması ve yıl boyu buz tutmayan kısımlarında artış yaşanması oldukça muhtemel. Denizin daha az buz tutması, bölgedeki endüstriyel faaliyetlerin ve deniz taşımacılığının artması anlamına geliyor ki bu da, petrol ve dizel sızıntısı yaşanması olasılığını artırıyor.

Sızıntılar artarsa, petrol tüketen bakteriler hakkında öğrendiklerimizin sayesinde durumu eşitleyebiliriz.Casey Hubert sızıntıyla savaşma konusuyla ilgili olarak, "Bu buzla kaplı sularda deniz taşımacılığı ve kıyı petrol ve doğal gaz endüstrisi nedeniyle daha fazla sınai faaliyet görüyoruz. İklim değişikliğinin buzun tutmadığı dönemleri artırdığını da hesaba katacak olursak, kutuplardaki deniz mikrobiyomunun petrol ya da yakıt sızıntısı durumlarına nasıl tepki vereceğini anlamamız fazlasıyla önemli" diyor.

Kaynak: ONEDİO.COM