KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü Karayolu ile taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasının desteklenmesi hakkında yönetmeliği yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre:

Ülkemizin taşıma modlarını çeşitlendirme politikası çervesinde; kombine taşımacılığın geliştirilmesi, karayolu sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması, ülkemiz limanlarının etkin ve efektif kullanılarak daha rekabetçi fiyatlar ile ülkemiz limanlarının kullanım oranının arttırılması, ülkemiz limanları ile diğer ülke limanları arasında düzenli seferlerin sayısını yükselterek "denizyolu ile gerçekleştirilen" ihracatımızın kapasitesinin arttırılması hedeflenmiş ve bu kapsamda ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kurulan hatlarda konteyner hariç yük taşıma birimlerini taşıyan ve düzenli sefer yapan gemileri desteklemek üzere "Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" 09.08.2022 Tarih ve 31918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Yönetmelikte belirlenen şartların sağlanması karşılığında; açılan yeni hatlarda Türk Bayraklı Ro-Ro gemilerinin donatanlarına geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi başına 2 dolar karşılığı TL olarak, Ro-Pax gemilerinin donatanlarına geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi başına 3 dolar karşılığı TL olarak ödeme ile yeni açılacak hatlarda düzenli sefer yapan gemilere bayrak ayrımı gözetmeksin kılavuzluk ve römorkörcülük ücretleri Bakanlığımızca bütçe imkanları dahilinde ödenecektir.

Ayrıca, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kurulmuş mevcut olan hatlarda aylık sefer sayısında %50 oranında artış sağlanması halinde yukarıda belirtilen destekler mevcut hatlara da uygulanacaktır.