KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜLKE BOYUT ANALİZ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ ÜLKE BOYUT ANALİZ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

20 Eylül 2021 tarihli lansman ile açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi 2021 raporuna ilişkin ülke boyut analizi tamamlandı.

Bileşen, alt bileşen ve göstergeler bazında ülke kıyaslamalarının yer aldığı analizde, Türkiye’nin yedi ana bileşen arasında en başarılı olduğu ana bileşenin 26. sırada yer aldığı Beşeri Sermaye ve Araştırma olduğu tespit edildi.

2020 raporunda 42. Sırada yer alan Türkiye bu bileşende 16 basamak  yükseliş gösterdi.

Türkiye’nin en başarılı olduğu ikinci bileşen ise, 15 basamak yükselerek 35. sırada yer aldığı Yaratıcı Çıktılar bileşeni.

Türkiye, ayrıca Yükseköğretime Katılım göstergesinde 132 ülke arasında 2. Sırada yer aldı.