ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA SÖZLÜ SAVUNMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA SÖZLÜ SAVUNMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya Liman İşletmeleri A.Ş'nin lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Antalya Limanı’nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Antalya Limanı’nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, sözlü savunmadan önce yaptığı açılış konuşmasında, Antalya Limanı’nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’ye yönelik başlatılan soruşturmanın, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.

Küle’nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği soruşturma heyeti ise MSC Gemi Acenteliği A.Ş.’nin, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş.’nin ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesini ihlal etmediğine kanaat getirdi.

Soruşturma heyeti, konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu tespit ettiği Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’ye, söz konusu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile 6. maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle ilgili kanun ve yönetmeliğe göre yıllık gayrisafi gelirlerinin binde beşi ile yüzde üçü arasında bir oranda idari para cezası verilmesi sonucuna ulaştı.