Panama Kanal İdaresi, planlanan fiyat artışını ertelediğini duyurdu

Panama Kanal İdaresi, planlanan fiyat artışını ertelediğini duyurdu

Panama Kanal İdaresi, 14 Nisan 2021 tarihinde yaptığı bir duyuruda, 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olması planlanan kanal transit geçiş ücretindeki fiyat artışını erteleyeceğini açıkladı.

Panama Kanal İdaresi, 14 Nisan 2021 tarihinde yaptığı bir duyuruda, 15 Nisan 2021
tarihinden itibaren geçerli olması planlanan kanal transit geçiş ücretine yönelik fiyat artışını
erteleyeceğini duyurdu. Kanal İdaresi tarafından önerilen değişikliklere göre transit geçişlerde en az
20.000 Dolar (%57 artış), en fazla 58.500 Dolar (%167) olarak belirlenen artış 1 Haziran 2021
tarihinden itibaren geçerli olacak.

Söz konusu erteleme duyurusu, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of
Shipping – ICS), Asya Armatörler Birliği (Asian Shipowners' Association – ASA) ve Avrupa
Topluluğu Armatörler Birliği'nin (European Community Shipowners' Association – ECSA) Panama
Kanalı transit geçişlerine ilişkin fiyat artış hızına yönelik endişelerini duyurdukları 17 Mart 2021
tarihli ortak bildiriden sonra yapıldı.

Ortak bildiride, geçiş ücretlerindeki belirgin artışa yönelik endişeler dile getirilmiş ve fiyat
artışına yönelik Panama Kanal İdaresi tarafından belirlenen 15 Nisan tarihinin denizcilik sektörü için
çok erken bir tarih olduğu ve kanaldan geçiş yapacakların söz konusu fiyat artışına henüz hazır
olmadığı ifade edildi. Panama Kanal İdaresi, artan geçiş ücretlerinin sebebinin verilen hizmete
yönelik değişen arz ve talep koşulları olduğunu belirtti.

Panama Kanal İdaresi 13 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamayla yeni geçiş ücretlerini
ertelediği tarihi duyurdu.  Bu tarih değişikliğiyle denizcilik sektörü yeni ücretlere hazırlanmak
için zaman kazanacak. ICS Genel Sekreteri Guy Platten konuyla ilgili olarak şu sözleri ifade
etti: "Transit geçiş ücretlerine yönelik yapılacak artış için belirlenen tarihin sektörün çağrıları
sonucunda Panama Kanal İdaresi tarafından 1 Haziran 2021'e ertelenmesi ile sektörün güveni
tazelendi. Fiyat artışının, Panama Kanalı tarafından verilen hizmete yönelik değişen arz talebe
uyum sağlamak amacıyla yapıldığının farkındayız. Transit geçiş ücretleri konusunda sektöre
öngörülebilirlik sağlamak amacıyla uzun dönemli bir fiyatlama stratejisi geliştirmek için Panama
Kanal İdaresi ile verimli bir diyalog içerisinde olmak istiyoruz."

ASA Genel Sekreteri Yuchi Sonoda ise ifadelerinde şu sözlere yer verdi: "Denizcilik
sektörünün çağrılarını dikkate alarak fiyat artışları için belirlenen tarihi 15 Nisan 2021'den 1
Haziran 2021'e ertelediği ve Kanala ilişkin gelecekteki operasyon ve yönetim süreçleri ile ilgili
olarak kanaldan geçiş yapanların taleplerini daha yüksek ekonomik istikrar ve şeffaflık temellerinde
değerlendirmeye devam edeceği için Panama Kanal İdaresine teşekkürlerimizi
iletiyoruz."

Kaynak: TURKDENİZ.COM