SERA GAZI AZALTILMASINI HEDEFLEYEN "2023 IMO SERA GAZI STRATEJİSİ" KABUL EDİLDİ

SERA GAZI AZALTILMASINI HEDEFLEYEN "2023 IMO SERA GAZI STRATEJİSİ" KABUL EDİLDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sera gazı ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

adscode

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin Bakanlığımızca temsil edildiği #IMOHQ Deniz Çevresini Koruma Komitesinde #MEPC80 uluslararası deniz taşımacılığında sera gazı #GHG emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen "2023 IMO Sera Gazı Stratejisi" kabul edildi."

Detaylar şu şekilde:

IMO Deniz Çevresinin Korunması Komitesi 80. Dönem Toplantısında 2023 Seragazı Stratejisi Kabul Edildi.

"Ülkemizin Bakanlığımızca temsil edildiği Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz Çevresini Koruma Komitesinin (MEPC) 80'nci dönem toplantısında uluslararası deniz taşımacılığında sera gaz (GHG) emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen 2023 IMO Sera Gazi Stratejisi 2018 yılındaki başlangıç stratejisi revize edilerek kabul edildi.


Stratejide öne çıkan hususlar IMO üyesi ülkeler tarafından, uluslararası deniz taşımacılığında sera gazı emisyonlannin azaltılması konusunda kararlılığına ve bu dönüşümün adil olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Emisyonların kapsami, sera gazının üretimden tüketime kadar oluşturduğu tüm emisyonları kapsayacak şekilde genişletildi.

Uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon salınımlarının yoğunluğunu düşürmeyi hedefleyen 2030 yılına kadar 2008 seviyesine göre karbon yoğunluğunun 40 azaltması hedefi için başlangıç stratejisine sadık kalındı.

Sıfır veya sıfıra yakın sera gazi emisyonlu teknoloji, yakıt ve enerji kaynaklanın kullanımıni arttırmak için uluslararası taşımacılığında 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının %5 (%10 için çaba gösterilmesi) oranında sıfır veya sıfıra yakın emisyona sahip enerji kaynaklanından sağlanması hedefi eklendi.

Nihai emisyon azaltım hedefi deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonlanın bir an önce en yüksek değere ulaşmasının ardından azalmaya başlamasının sağlanması ve 2050 yılı öncesi veya hemen sonrasında net sıfır hedefine ulaşılması olarak belirlendi.

2050 emisyon azaltım hedeflerine yönelik çalışmaların takibi için 2030 yılı için toplam yıllık sera gazı emisyonlarında 2008 yılı seviyesine göre sirasıyla %20 azaltılması ve %30 için çaba gösterilmesi, 2040 için ise 2008 yılı seviyesine göre %70 azaltılması ve çaba gösterilmesi ara azaltım hedeflerine  eklendi.

Orta dönem emisyon azaltıcı önlem seçenekleri belirlendi ve kapsayıcı etki analizi için yol haritası belirlendi. Yol haritasına göre kapsayıcı etki analiz raporu 2024 yılında MEPC 82'inci dönem toplantısında sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

2023 IMO GHG Stratejisi için güncelleme tarihi 2028 alarak belirlenmiştir. Bakanlığımız, söz konusu hedeflere sektörümüzün uyum sağlamasi ve sahip olduğumuz deniz ticaret filosunun bu düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi için sektör paydaşlarımızla gerekli iş birliği hâlinde gerekli çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacaktır."

TÜRK DENİZ MEDYA