TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

Denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması amacıyla hazırlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin, Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin yürürlükten kaldırıldı.

Buna ek olarak Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu diğer hükümlerinin 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarihe kadar Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin (16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç) yürürlükte olacak.