TRABZON LİMANI’NDA DRAFTIN KORUNMASI VE SEYİR GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DİP TARAMASI YAPILDI

TRABZON LİMANI’NDA DRAFTIN KORUNMASI VE SEYİR GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DİP TARAMASI YAPILDI

Trabzon Limanı’nda deniz derinliklerinin kontrolü, liman draftının korunması, seyir ve limancılık işlerinde güvenliğin sağlanması ve büyük tonajlı gemilerin yanaşması amacıyla dip taraması yapıldı.

Trabzon Limanı’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizce Trabzon Limanı deniz sahasında deniz derinliklerinin kontrolü, liman draftının korunması, seyir ve limancılık işlerinde güvenliğin sağlanması ve sonuçta büyük tonajlı gemilerin yanaşması ile limanımıza olan müşteri talebinin arttırılması amacıyla dip tarama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Faaliyet ile ilgili, faaliyet öncesinde gerekli izinler tamamlanmış, ülkemizdeki yetkin kuruluşlardan teklifler alınmış ve 05.05.2022 tarih, 2022-06 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızda oybirliği ile en avantajlı teklif sahibi, Albayrak-TR tarak gemisi sahibi, ilişkili tarafımız AlbayrakTurizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından (küçük liman sahası dışında) faaliyetin icrasına karar verilmiştir.

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’nin faaliyetleri 30.09.2022 itibariyle tamamlanmış olup, 30.09.2022 tarihli hakkediş şirketimize sunulmuş ve yapılan incelemeler, ARS Mühendislik Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin projenin başı ve sonundaki batimetrik ölçümleri, Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin mukayeseli (proje başındaki öngörüler ve sonunda gerçekleşen duruma dair) değerleme çalışmaları gözetilerek 07.10.2022 tarih, 2022-11 sayılı kararımızda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan hakkedişte, taranan alanda değişiklik olmamasına rağmen çıkartılan malzeme bazında 325.254 m3 – 500.000 m3 arasında bir malzeme yerine 733.605 m3 taranan malzeme çıkartıldığı gemi jurnal kayıtları, gemi sayaçları ve bağımsız kuruluşlarca limanda gerçekleştirilen tarama planlarının mukayesesinde tespit edilmiştir.

Sözleşme kapsamında, 82.560.461,83 TL tutarında hakkediş gerçekleştirilmiş olup hakkediş Şirketimiz kayıtlarında aktifleştirilmiştir. Konu maliyet tek seferlik olmayıp, imtiyaz süresi içerisinde yıllara sari şekilde itfa edilecektir.

Dip tarama faaliyeti ile, 4 no’lu rıhtım önü ve liman giriş kanalının -14,50 metre kotuna dek, 3 no’lu rıhtım önünün -12,50 metre kotuna dek, basen bölgesinin ise -11,50 metre kotuna dek taranması gerçekleştirilmiştir.

Denizden taşınan malzemeyle zamanla tüm limanlar dolmakta ve draftları azalmaktadır. Trabzon Limanı’nda da konu çalışmalar öncesinde –özellikle bölgedeki akarsuların taşıdığı sel suları ve akıntıları kaynaklı olarak- draft azalması nedeniyle yüksek draftlı gemiler limana girmekte zorluk ve çekinceler yaşamakta idi. Deniz dip kotunda yaşanan yükselme nedeniyle mevcutta izni bulunan kapasitelerdeki gemilerin limana yanaşması deniz seyir emniyetini zora sokmuş idi. Konu dip tarama işlemi ile, gemilerin güvenli bir şekilde limana girerek, rıhtımlara yanaşması ve manevra yapabilmesi sağlanmış ve Trabzon Limanı Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi içerisindeki en geniş draftlı liman olma özelliğini haiz olmuştur.

Şirketimiz, konu faaliyetin de tamamlanması ile bölgedeki ticaretten azami payı almak, kapasite kullanım oranlarını arttırmak ve gelir ile karlılık oranlarını arttırmak amaçları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM