TÜRKİYE, DENİZCİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA BİYOYAKIT KULLANIMINA BAŞLIYOR

TÜRKİYE, DENİZCİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA BİYOYAKIT KULLANIMINA BAŞLIYOR

Türkiye, denizcilik sektöründe sürdürülebilir denizcilik faaliyetleri kapsamında biyoyakıt kullanımına başlıyor.

adscode

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak, denizcilik sektöründe fosil yakıtların yerine tercih edilen biyoyakıtlara hazırlanıyor.

Resmi Gazete’de "Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile Türkiye, denizcilik sektöründe sürdürülebilir denizcilik faaliyetleri kapsamında biyoyakıt kullanımına başlıyor.

Yönetmelikte SDHB, “fosil olmayan kaynaklardan üretilen, denizcilik yakıtlarıyla harmanlanarak kullanılabilen ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ürün” olarak belirtildi.

“Denizcilik yakıtlarının harmanlama işlemi, harmanlanacak ürünün miktarı yüzde 30’u (m/m) aşmayacak şekilde, antrepo sahasıyla sınırlı olmak ve transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanması kaydıyla, ihrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından yapılabilir” ifadesinin de yer aldığı yönetmeliğe ayrıca, “Denizcilik yakıtlarına harmanlama yapılması halinde, harmanlama oranı ve nihai üründe SDHB bulunduğu hususu ile SDHB muhteviyatı hakkındaki bilgiler kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak yer alması zorunludur. Kullanıcının açık rızası olmadan SDHB içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemez.” ifadesi eklendi.

TÜRK DENİZ MEDYA