ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI'NDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ PROJELER YER ALIYOR

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI'NDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ PROJELER YER ALIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Performans Programı Kamuoyunun bilgisine sunuldu.

adscode

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan 2023 Yılı Performans Programında denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren birçok konuda önemli projeler yer alıyor.

Denizyolu Ulaşım Altyapısı ve Taşımacılık Sektörünün Geliştirilmesi alt programı; sektörün endüstri, ticaret ve hizmet alanlarına yönelik olarak altyapı çalışmalarını, düzenleme ve denetimlerini, deniz dibi tarama faaliyetlerini ve kıyı yapıları ile balıkçı barınaklarının yapımı çalışmalarını kapsadığı ifade edilen programda liman ve iskele çalışmalarının tamamlanması, denizyolu taşıma payının arttırılması (elleçlenen transit yük hacminin arttırılması ve kabotaj hattı yük taşımacılığının toplam yük taşımacılığı içindeki payının yükseltilmesi ), işgücünün niteliğini yükselten eğitimler (1 milyon amatör denizci yetiştirilmesi, mesleki ve teknik destek verilen liselere eğitim ve öğretim desteği verilmesi), kabotaj bölgesinde düzenli sefer izinleri kapsamında yapılan denetimler ve özel tüketim vergisi indirilmiş yakıttan yararlanan gemilerin yerinden denetimleri yürütülen çalışmalar yapılacağı vurgulanıyor.

Program hedefinde yer alan maddeler şu şekilde: 

Denizdibi Tarama Faaliyetleri 

Denizdibi tarama faaliyeti, ülkemizdeki deniz ve iç sularda su derinliklerini arttırmak veya mevcut su derinliklerini korumak amacıyla deniz/su yatağı üst katmanından belirli kalınlıktaki bir kısmın kazıma, sıyırma vb. yöntemlerle bulunduğu yerden alınıp başka bir yere nakledilmesi işlemidir. Bu işlemler İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 3 Denizdibi Tarama Başmühendisliği tarafından yürütülmektedir.

 Denizyolu Altyapı Faaliyetleri 

Bu faaliyette , Rize İyidere Lojistik Limanı, Sinop Ayancık Çayağzı Koruma Mahmuzu, , KEGM Yeşilyurt Fener İskelesi, Amasra Limanı Mendirek Onarımı Abana Sahil Tahkimatı, Çatalzeytin Sahil Tahkimatı, Aleaddin Şahin Caddesi Kıyı Koruma, Kıyı Koruma Yapıları ve Döngelli Deresi Mahmuzları altyapı işleri yürütülmektedir. Limanların Yönetimi Bu faaliyet kapsamında liman idari sınırları içerisinde yeni inşa veya tadil edilen Türk bayraklı gemi ve deniz araçlarının ölçüm ve muayene iş ve işlemlerini yapıp belgelendirilmesi, gemi ve diğer deniz araçlarının yetkisi dahilinde denetim ve belgelendirmesi, gemi ve deniz araçlarının sefere çıkmadan önce can, mal emniyeti, denizde güvenlik ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi bakımlarından ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre denetimlerinin yapılması ve uygun olan gemi ve deniz araçlarına liman çıkış belgelerinin verilmesi, liman sınırları içerisinde meydana gelen deniz kazalarında, 618 sayılı Limanlar Kanunu'nu, 5312 sayılı Kirliliğe Karşı Acil Müdahale Kanunu'nun ve diğer mevzuatın gereklerinin uygulanması, kaza ile ilgili her türlü önlemlerin alınmasının sağlanması, denizde can, mal emniyeti ve seyir güvenliğini tehlikeye düşüren olayları denizcilere ve ilgililere duyurulması, liman idari sınırları içerisinde yapılacak kıyı ve deniz yapılaşmaları taleplerini seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımlarından incelenmesi ve görüş bildirilmesi iş ve işlemleri yürütülmektedir.

 Transit Ticaret, Yük Taşımacılığı ve Kıyı Yapıları 

Sektörün endüstri, ticaret ve hizmet alanlarına yönelik olarak düzenleme ve denetimlerinin yapılması ile istatistiklerinin tutulması faaliyetleri yürütülmektedir. Faaliyet kapsamında, kabotaj bölgesinde düzenli sefer izni verilen hatlarda faaliyet yürüten gemilerin denetimi ve özel tüketim vergisi indirilmiş yakıttan yararlanan gemilerin yerindelik denetimi yapılmaktadır.

Öte yandan; Programın amaçlar bölümünde de şu maddeler yer alıyor;

- Denizlerde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak

- Ülkemizde denizcilik kültürünü geliştirmek

- Türk denizcilik sektörüne yönelik finansman desteği mekanizmalarını oluşturmak

- Deniz endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak

-Kıyı yapılarını geliştirmek

- Uluslararası ulaştırma ve lojistik sektöründen daha fazla pay almak ve İstanbul Boğazı’nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması, seyir emniyetinin, deniz, can, mal ve çevre güvenliğinin arttırılmasına yönelik gemi trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolunu oluşturmak

- Yenilikçilik esaslı milli ve yerli üretimin gelişmesine katkı sağlamak

- Kamu Entegre Veri Merkezinin kurulumu ile kamuda ortak uygulamaların kullanımını sağlamak

- Türk denizcilik sektöründe dijitalleşmenin geliştirilmesine katkı sağlamak

- Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

Programın tamamına ulaşmak için TIKLAYIN...


HABERİN KAYNAĞI: TURKDENİZ.COM