ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ, SERA GAZI EMİSYONLARINA İLİŞKİN BİR TAVSİYE KARARI YAYIMLADI

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ, SERA GAZI EMİSYONLARINA İLİŞKİN BİR TAVSİYE KARARI YAYIMLADI

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nde (ITLOS) iklim değişikliğine ilişkin önemli bir karar alındı.

adscode

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nde yayımlanan bildiri, insan kaynaklı iklim değişikliğinin deniz çevresi üzerindeki etkilerine ilişkin olarak devletlerin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamındaki yükümlülüklerine açıklık getiriyor.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi yargıçlarının tavsiye niteliğindeki görüşü, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için yasal sorumlulukları olup olmadığına odaklandı.

Bu minvalde, Uluslararası bir mahkeme ilk kez iklim değişikliği ve okyanuslarla ilgili bir tavsiye kararı yayımlamış oldu.

Mahkeme, sözleşmeye taraf olan 169 ülkenin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından kaynaklanan deniz kirliliğini önleme, azaltma ve kontrol etme yükümlülüğü olduğunu tespit etti.

Ayrıca, devletlere deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasında yardımcı olunması gerektiğine karar verildi. Bu karar gereken mali yardımları da içerecek. 

Bu tavsiye kararı, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün strateji hedeflerine adil ve hakkaniyetli bir şekilde ulaşmak için yakıt standardı ve sera gazı vergisi de dahil olmak üzere müzakere ettiği bir dönemde geldi.

TÜRK DENİZ MEDYA