VERİYE DAYALI VARLIK YÖNETİMİ LİMANLARI, AKILLI LİMANA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

VERİYE DAYALI VARLIK YÖNETİMİ LİMANLARI, AKILLI LİMANA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Artan dijitalleşme ve yaygınlaşan sürdürülebilirlik yaklaşımları tüm liman ekosistemini modernizasyon baskısı altına almış durumda.

Liman yetkilileri, terminal operatörleri ve lojistik sağlayıcılar, bir projenin başlangıcından sonuna bütünsel bir sermaye planlama çerçevesi uygulayarak varlıkların performansını ve güvenilirliğini optimize etmeye çalışıyorlar. Tüm operasyonlarda veriye dayalı bir varlık yönetimi yaklaşımı operasyon verimliliğini yüzde 10-20 oranında artırıyor. Yaşam döngülerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, varlık envanterlerinin, koşullarının ve gereksinimlerinin sürdürülmesinin yanı sıra gelecekteki ihtiyaçların tahmin edilmesi netlik ve doğruluk gerektiriyor.

Bu zorlukların üstesinden gelme sürecinde de veri yönetimi; ve tabi ki Nesnelerin İnterneti (IoT), makine öğrenimi/yapay zeka ve gelişmiş analitik algoritmalar önemli bir rol üstleniyor. Limanlar, ürün ticaretinde yüzde 80 oranında yoğunluk ve yüzde 70’lik bir değer payı bulunan geçiş kapıları olarak, rekabette söz sahibi olabilmek için nakliye ve lojistik şirketlerine en verimli çözümleri sunmayı hedefliyorlar. Bu süreçte de varlık yönetimi, akıllı liman operasyonunun merkezinde yer alıyor. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), varlık yönetimini “bir organizasyonun varlıklardan değer elde etmek için koordineli faaliyeti” olarak tanımlıyor. Kazanılan değer; azaltılmış maliyetler ve iyileştirilmiş genel ekipman verimliliği gibi kolayca ölçülebilen temel performans göstergelerinden (KPI’ler), müşteri memnuniyeti gibi daha az ölçülebilir ancak eşit derecede önemli ölçütlere kadar uzanabiliyor.

İyi yapılandırılmış bir varlık yönetim sistemi ise, finansal kazançlarla sınırlı olmayan, iyileştirilmiş değer ve risk yönetimi yoluyla finansal performansı etkileyen faydalar sağlıyor.

Organizasyon ve kültürün yanı sıra, etkili bir varlık yönetim sisteminin bir diğer kritik bileşeni de, organizasyon genelinde karar süreçlerini belirlemek için verilerin kullanılması olarak ön plana çıkıyor.

Verinin doğru kullanımı; üreticiden gemiye, limandan demiryoluna tedarik zincirinin herhangi bir noktasında yaşanabilecek zorlukların minimize edilmesinde etkili oluyor. Gemilerin açıkta kalması, konteynerlerin limanlarda yığılması gibi gecikmeler bu sorunların başında geliyor. Tüm bu verilerin paydaşlar arasında görünür kılınması, güvenlik ve kaliteyi korurken artan iş hacminden, artan esneklik ihtiyacı ve yeni taleplere uyum sağlamaya kadar liman yetkilileri ve operatörlerin veriye dayalı bir varlık yönetimi yaklaşımına yönelmesi, sektörün gelişimine katkı sağlayacak bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi