AB, RUSYA'YA PETROL TANKERİ SATIŞINI YASAKLAYACAK...

AB, RUSYA'YA PETROL TANKERİ SATIŞINI YASAKLAYACAK...

AB, Rus petrolüne yönelik yaptırımlarını delmesini önlemek amacıyla Rusya'ya ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan tankerlerin satışının yasaklanmasını önerdi.

adscode

Avrupa Komisyonu, Moskova'nın gölge bir gemi filosuyla Batı'nın Rus petrolüne yönelik yaptırımlarını delmesini önlemek amacıyla Rusya'ya ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan tankerlerin satışının yasaklanmasını önerdi.

AB hükümetlerinin büyükelçileri tarafından görüşülen teklifte, üçüncü bir ülkeye yapılan tanker satışlarının, gemilerin Rusya'ya yeniden satılamayacağına ya da Rus ham petrolünü veya petrol ürünlerini taşımak için kullanılamayacağına dair sözleşme hükümleri içermesi gerektiği belirtiliyor.

Komisyon önerisinde, "Fiyat sınırı mekanizması, deniz yoluyla taşınan Rus petrolünün tedarik zincirindeki operatörlerin, bu petrolün fiyat sınırından ya da fiyat sınırının altında satın alındığını göstermelerini sağlayan bir tasdik sürecine dayanmaktadır. Bu mekanizmanın uygulanmasını ve bu mekanizmaya uyulmasını daha da desteklemek ve aynı zamanda beyanlarda tahrifat yapılmasının önündeki engelleri arttırmak için (teklif) beyanlarda sigorta ve navlun gibi kalemlere ayrılmış yan maliyetlerin de yer alması şartını getirmektedir." denildi.