AB TEMİZ YAKIT HEDEFLERİNİN TANKERE OLAN TALEBİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

AB TEMİZ YAKIT HEDEFLERİNİN TANKERE OLAN TALEBİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Yeni kurallar, Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan ve 2021 yılının sonunda nihai hale getirilecek olan FuelEU Denizcilik Girişimi (FuelEU Maritime Initiative) detaylarına bağlı.

Avrupa'da ticaret yapan gemilere yönelik olarak Brüksel tarafından yeni deniz yakıtı standartlarının açıklanması neticesinde uzmanlar bu durumu gemi işletmecileri için bir fırsat olarak görmekle birlikte çeşitli zorlukların da onları beklediğini ifade etti. Bazı uzmanlar yeni kuralların deniz taşımacılığı sektöründe yeni talepleri teşvik edeceğine inanırken, diğer bir kısım uzmanlar ise söz konusu kuralların yüksek maliyetlere sebep olacağına ve biyoyakıtlara olan aşırı bağımlılıktan dolayı kuralların yürürlüğe geçirilmesiyle ilgili sorunlar yaşanacağına inanıyor.

Yeni kurallar, Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan ve 2021 yılının sonunda nihai hale getirilecek olan FuelEU Denizcilik Girişimi (FuelEU Maritime Initiative) detaylarına bağlı. Söz konusu girişim, Haziran ayının başlarında AB Konseyi tarafından onaylanan AB sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik stratejisinin ana politika enstrümanlarından bir tanesi. Konuyla ilgili olarak Portekiz Altyapı ve İskan Bakanı Pedro Nuno Santos şu şekilde bir açıklama yaptı: "Ulaştırma Bakanları olarak daha sürdürülebilir, kapsamlı, akıllı, güvenli ve esnek ulaştırma sistemine yönelik bağlılığımız bulunuyor. Bu dönüşüm çok önemli bir yere sahip olmakla birlikte Paris Sözleşmesi uyarınca 2050 yılına kadar iklime zararsız bir AB hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir katkı sağlayacak."

Söz konusu stratejinin bir parçası olarak Brüksel, denizcilik sektörünü AB'nin kısa vadeli hedefi olan 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %55'lik bir azalma sağlama amacına uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sentetik Yakıtlar

2025 yılından önce FuelEU'nun Avrupa limanlarına gelen gemiler tarafından kullanılan yakıtların karbon yoğunluğunu düzenlemeye başlayacağı bekleniyor. Avrupa Komisyonu, biyoyakıtların 2050 yılında toplam yakıt bileşimlerinin %39 ile %40'ını oluşturacağını öngörmekte olup, söz konusu öngörüler yönetmeliğin nasıl şekilleneceği konusunda ipucu veriyor. Kıdemli Analist David Bull konuyla ilgili olarak şu sözleri ifade etti: "İkame olarak uygun sentetik yakıtların deniz dizel yakıtlarının yerini alması an meselesi. Yakıt piyasasının hacminden dolayı herhangi bir düşük karbonlu ikame yakıt, piyasa tarafından hoşnutlukla karşılanacak."

Özel bir şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, sentetik yakıtların taşımacılık ve enerji sektörlerinin karbondan arındırılmasına yönelik çalışmalarına büyük katkı sağlaması durumunda ulaştırma sektörüne yönelik gereksinimler nedeniyle tanker taleplerinin artabileceği belirtildi.

Londra'da bulunan bir şirket tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Üretim fazlası sürdürülebilir enerjinin bulunduğu dünyanın bir noktasında, yakıtların üretim yerlerinden alınıp nihai tüketim piyasalarına taşınmasına yönelik bir ihtiyaç ortaya çıkacak. Yeni yakıtların taşınması için farklı tanker tasarımlarına ihtiyaç olmayabilir. Dolayısıyla bu durum, mevcut tankerlerin taşıdıkları yükleri ve faaliyetlerini askıya alarak, gerektiği durumlarda söz konusu yakıtları taşıyabileceği anlamına geliyor."

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS) ve Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association – ECSA) tarafından yürütülen ortak çalışmada FuelEU'nun biyoyakıtlara olan aşırı bağımlılığı riske edebileceği sonucuna ulaşıldı. Söz konusu kuruluşlar tarafından yapılan açıklamada, biyoyakıtların maliyeti geleneksel yakıtlardan çok daha fazla olduğu için yönetmeliğin, deniz taşımacılığı şirketleri tarafından diğer düşük karbonlu teknolojilere yapılan yatırımların önünü kesebileceği ifade edildi.

Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesine İlişkin Zorluklar

ICS ve ECSA, armatörlerin Avrupa dışındaki bölgelerde yakıt alımı yapmayı tercih etmeleri durumunda gemilerin yeni gereksinimleri karşılaması konusunda Avrupa Birliği'nin çeşitli zorluklar yaşayacağını düşünüyor. Ortak çalışmada şu sözlere yer verildi: "Uluslararası deniz taşımacılığı açısından bir AB standardının uygulanmaya başlanması, Avrupa sınırları içerisinde veya dışında faaliyet gösteren yakıt tedarikçilerinin AB yetkilileri tarafından sertifikalandırılmasını gerektirecek ve uygulamanın yerine getirilmesi çok zor olacak."

Kaynak: TURKDENİZ.COM