AVRUPA BİRLİĞİ, TEMİZ HİDROJEN VE KARBONDAN ARINMA PROJELERİNE 4 MİLYAR DOLAR AYIRDI

AVRUPA BİRLİĞİ, TEMİZ HİDROJEN VE KARBONDAN ARINMA PROJELERİNE 4 MİLYAR DOLAR AYIRDI

AB tarafından yapılan açıklamada; 41 projenin seçildiği ve söz konusu projelerin yarısından fazlasının deniz taşımacılığının karbondan arındırma hedefleri için olduğu ifade edildi.

adscode

AB tarafından yapılan açıklamada; genel karbondan arındırma hedeflerine destek olmak ve temiz enerji ve teknoloji projelerini başlatmak üzere 3,6 milyar Avro (4 milyar ABD Doları) kaynak sağlamak için 41 projenin seçildiği ve söz konusu projelerin yarısından fazlasının deniz taşımacılığının karbondan arındırma hedefleri için kritik önem taşıyan temiz hidrojeni içerdiği duyuruldu.

Konu üzerine yapılan basın açıklamasında; seçilen projelerin AB'nin Emisyon Ticaret Sisteminin gelirlerinden İnovasyon Fonu (Innovation Fund) üzerinden fon alacağı açıklandı. Bilindiği üzere, AB 2024 yılından itibaren denizciliği Emisyon Ticaret Sistemine dahil etmek için bu yılın başlarında yeni mevzuat çalışmasını kabul etti. Üç yıllık bir aşamalı geçiş dönemi içerisinde şirketler 2024'te emisyonların %40'ı için tahsisat satın alacak ve ardından tahsisatlar kademeli olarak 2025'te %75'e ve 2026'da %100'e yükselecek. Şirketler mevzuata göre AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesi içindeki seferler için emisyonların %100'ü ve bu bölgelere giriş çıkışlar için emisyonların %50'si için tahsisat satın alacak.