BARCELONA LİMANI, AVRUPA DENİZ LİMANLARI ORGANİZASYONU 2022 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

BARCELONA LİMANI, AVRUPA DENİZ LİMANLARI ORGANİZASYONU 2022 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Limanın deniz yolcu taşımacılığının şehir bağlantılarını güçlendirmedeki ve şehrin sosyoekonomik yapısına katma değer getirmedeki rolünün takdir edilerek ESPO 2022 Ödülü'nün kazanıldığı duyuruldu.

Söz konusu ödülün Barcelona Liman İdaresi'nce başlatılan "Limanınız Yeniden Açılıyor" projesi kapsamında kazanıldığı ifade edilerek, projenin yolcu trafiğinin yeniden düzenlenmesinin yoluyla Barcelona'nın eski limanı ile şehrin entegrasyonunu içerdiği, bu kapsamda bir feribot ve iki kruvaziyer terminalinin eski liman bölgesinden yalnızca yolculara tahsis edilmiş bir rıhtıma aktarıldığı ve çok amaçlı bir terminalin ticari limana taşındığı belirtti.

ESPO ödül jürisi Başkanı Dimitrios Theologitis tarafından yapılan açıklamada; Avrupa'nın mevcut en büyük liman yatırım projelerinden biri olan Barcelona Limanının çok sayıda kamu ve özel sektör projesini bir araya getirdiği, gereklilikler doğrultusunda yeşil teknolojilere yatırım yapıldığı, limanda yapılan iyileştirmelerle birlikte değerli kıyı alanlarının ıslah edildiği ve insan trafiği sorunlarının çözülerek şehir sakinlerinin sorunlarının çözülebildiği ifade edildi.