ÇİMENTO VE GÜBRE İHRACATINA SINIRLAMA GELDİ

ÇİMENTO VE GÜBRE İHRACATINA SINIRLAMA GELDİ

4 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği ile çimento ve klinker, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Böylece, çimento ve klinker fiyatlarının yurt içinde düşmesi hedefleniyor.

Resmi verilerde fiyatı son bir yılda yüzde 52,9 artan gübreye de ihracata sınırlaması geldi. ‘Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP’, ‘azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler’, ‘azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler’ ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Listeye eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayının alınmasını müteakip kayda alınıyor.

Kaynak: TURKDENİZ.COM