DENİZCİLİK İÇİN SIFIR EMİSYON RAPORU YAYIMLANDI

DENİZCİLİK İÇİN SIFIR EMİSYON RAPORU YAYIMLANDI

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) koordinasyonunda hazırlanan "Denizcilik İçin Sıfır Emisyon Raporu" yayımlandı.

Rapor özetle şu şekilde:

• Net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için gereken teknik ekipmanların henüz ticari olarak erişilebilir olmaması nedeniyle, denizcilik yakıtları ile teknolojilerinin araştırma ve geliştirme hızının artırılması hayati önem taşıyor. Gemilerin 20/25 yıllık kullanım süresi göz önünde bulundurulduğunda, 2050 yılı hedeflerinin karşılanması için sıfır karbonlu ticari gemilerin üretiminin önümüzdeki on yıl içinde tamamlanması gerekiyor.

• Ricardo firması tarafından hazırlanan "Denizcilik İçin Sıfır Emisyon Raporu", denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için sistematik ve teknolojik zorlukları tanımlıyor. Mevcut durumda işletilen gemilerin çoğunun 2050 yılına kadar sıfır karbonlu olması gerekeceğinden üst düzey birçok zorlukla karşılaşılıyor.

• Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlendi. Ayrıca, COP 26 kapsamında gerçekleştirilen "Denizciliğin Geleceğini Şekillendirme" toplantısında sunulan rapor, denizcilik sektörünün dekarbonizasyonunu hızlandırabilecek yenilikçi programlarda ilerleme sağlamak için mevzuat düzenleyicilere yönelik bilgi ve raporları tamamlamayı amaçlıyor.

• Küresel denizcilik sektörü, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini önemsemekte, ancak aynı zamanda önündeki zorlukların ve fırsatların büyüklüğünü de görüyor. İstenilen emisyon hedeflerini karşılamak için 2030 yılına kadar sıfır karbonlu binlerce geminin inşa edilmesi ve gemilerin çoğunluğunun 2050 yılına kadar da sıfır karbonlu olması gerekiyor. Ancak, 2050 yılında gereken emisyon azaltımlarının %60'ından fazlasının sağlanmasının, bugün ticari olarak mevcut olmayan teknolojiler ile elde edilmesi öngörülüyor.

• Bu raporda, hidrojen ve amonyak kullanan gemi projelerinin yanı sıra, üzerinde çalışılması büyük önem taşıyan elektrik pili sistemleri ile çalışan gemiler vasıtasıyla emisyon hedefine ulaşmak için seçenekler ortaya kondu.

• Denizcilik sektöründe maliyetleri azaltmak ve performansı artırmak için alternatif güç aktarım mekanizmaları ile yakıtların Ar-Ge'sine ve ilgili altyapıyı geliştirmeye yönelik önlemlere acilen ihtiyaç duyuluyor. Denizcilik sektörünün dördüncü sevk sistemleri devriminde (4th Propulsion Revolution) gereken değişimi yaratması için denizciliğin tüm inovasyon sisteminde hızlı bir dönüşüme girmesi gerekiyor. Bu çerçevede inovasyon, denizcilik sektörünün mevcut süreçte çözüm üretmesi ve 2050 yılına kadar gereken ölçek ve zaman çerçevesinde sıfır karbonlu gemilerin inşa edilmesi için kilit bir rol oynayacak.

Kaynak: TURKDENİZ.COM