ERDEMİR LİMANI 1 NOLU KARGO VE 1 NOLU TAHLİYE RIHTIMLARININ YENİLENMESİ PROJESİ İLE İLGİLİ ÇED HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

ERDEMİR LİMANI 1 NOLU KARGO VE 1 NOLU TAHLİYE RIHTIMLARININ YENİLENMESİ PROJESİ İLE İLGİLİ ÇED HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin bilgiler verildi.

Yayınlanan ilan şu şekilde: 

ZONGULDAK İli KARADENİZEREĞLİ, ilcesinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.tarafından yapılması planlanan ERDEMİR LİMANI 1 NOLU KARGO VE 1 NOLU TAHLİYE RIHTIMLARININ YENİLENMESİ projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya ZONGULDAK Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.