ESPO, Avrupa limanlarının stratejik rolünü ve sınır ötesi boyutunu tanıyan Avrupa Parlamentosu'nu memnuniyetle karşıladı

ESPO, Avrupa limanlarının stratejik rolünü ve sınır ötesi boyutunu tanıyan Avrupa Parlamentosu'nu memnuniyetle karşıladı

ESPO (European Sea Ports Organization), Taşımacılık Komitesi Başkanı Karima Delli tarafından sunulan raporun Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen raporun nihai halinde ESPO tarafından desteklenen
birçok önemli husus bulunuyor:

- Limanların taşımacılık, enerji sektörü ve mavi ekonomi merkezleri olarak stratejik rollerinin
tanınması,
- Deniz limanlarının sınır ötesi boyutunun tanınması,
- Sıfır emisyonlu limanlara yönelik başlatılan girişimlerin desteklenmesi,
- Deniz otoyollarına ilişkin revize edilmiş bir konsepte ihtiyaç duyulduğu,
- Limanların görevlerinin Trans Avrupa Ulaşım Ağı'nda (Trans-European Transport
Network- TEN-T) tanınması,
- Kısa mesafeli deniz taşımacılığına geçişe yönelik bir tasarının desteklenmesi,
- Yeşil gündemin ortaya konulması ve Avrupa limanlarında çok modlu bağlantısallığın
kurulması amacıyla yeterli miktarda finansman sağlanması için teşvik verilmesi.

ESPO Genel Sekreteri konuya ilişkin olarak şu sözleri ifade etti:

"Karima Delli tarafından sunulan rapor kabul edilmeden önce askıda kalmış birçok konu görüşüldü ancak, limanların hayati ve bütünsel rolleri, TEN-T'de limanların önemine yer verilmesi ve deniz
otoyollarının yeniden gözden geçirilmesine yönelik ihtiyaca ilişkin tüm hususların tüm taraflarca
destek görmesinden dolayı memnunuz."

Denizcilik sektörünün Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemine dahil edilmesi ve
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz'ın (Liquefied Natural Gas – LNG) rolü, oylama sürecine hazırlık sırasında
görüşülen ana konular oldu.

Denizcilik sektörünün AB emisyon ticaret sistemine dahil edilmesine ilişkin çabaları
memnuniyetle karşılayan ESPO'ya göre; denizcilik sektörünün söz konusu ticaret sistemine dahil
edilmesi neticesinde elde edilecek gelirlerin sektörün karbonsuzlaştırılmasına yönelik yapılacak
yatırımlarda kullanılması ve gelirlerin önemli bir kısmı ile Avrupa limanlarındaki alternatif yakıt
altyapılarına yatırım yapılması gerekiyor. Buna ek olarak Avrupa Komisyonu, karbon sızıntısı
ve bölgesel bir önlem neticesinde oluşacak olumsuz rekabet etkileri gibi sorunları değerlendirmeli
ve bu sorunları ele almalı. Avrupa limanlarının rekabet edebilirliği ve Avrupa denizcilik sektörü
küresel sektörde herkes için eşit şartlarda bir rekabet ortamı oluşturularak güvence altına alınmalı.

ESPO, bu konuda etkin olmak amacıyla AB Emisyon Ticaret Sisteminin, Avrupa limanlarına sefer
yapan şirketlerin söz konusu Sistemden kaçınmalarını önlemek ve bunu en aza indirgemek için
çeşitli çözümler üretmesi gerektiği görüşünde.

Ayrıca ESPO, hava kalitesini artırmaya yardımcı olan LNG'nin bir geçiş yakıtı olarak
tanınmasından ve sıfır emisyonlu yakıt alternatiflerine kademeli olarak geçiş sürecinde LNG
altyapılarına yönelik ihtiyacın kabul edilmesinden dolayı da memnuniyetini dile getiriyor.

Konuyla ilgili ESPO Genel Sekreteri son olarak şu sözleri ifade etti: "Denizcilik ve liman
sektörünün önemini gösteren bu rapor, sektörün Yeşil Mutabakat (Green Deal) kapsamındaki
hedeflerine ulaşması sürecinde yaşayacağı birçok zorluğu ve fırsatı açıklığa kavuştu. ESPO
olarak somut teklifler masaya yatırıldığında Parlamento, Komisyon ve Üye Devletler ile yapıcı
diyaloglarımızı yürütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: TURKDENİZ.COM