EYLÜL AYINDA EN FAZLA YÜK KOCAELİ LİMAN BÖLGESİNDE ELLEÇLENDİ

EYLÜL AYINDA EN FAZLA YÜK KOCAELİ LİMAN BÖLGESİNDE ELLEÇLENDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü Eylül ayı yük istatistiklerini yayınladı.

adscode

2023 yılı Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 azalarak 42 milyon 459 bin 19 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 azalarak 391 milyon 801 bin 393 ton olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı boşaltmalar %2,2 arttı

2023 yılı Eylül ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azalarak 12 milyon 47 bin 178 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artarak 19 milyon 977 bin 793 ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 artarak 32 milyon 24 bin 971 ton olarak gerçekleşti.

Kabotaj’da taşımaları %3,4 arttı

2023 yılı Eylül ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %22,7 azalarak 5 milyon 129 bin 357 ton oldu. Eylül ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 304 bin 691 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2023 yılı Eylül ayında Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 838 bin 105 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 750 bin 916 tonunu (%84,1’ini) dış ticaret yükleri, 910 bin 280 tonunu (%13,3’ünü) kabotaj yükleri ve 176 bin 909 tonunu ise (%2,6’sını) transit yükler oluşturmaktadır. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 674 bin 548 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 385 bin 760 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.
Eylül ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 35 milyon 609 bin 181 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %83,9’unu oluşturmaktadır.

En fazla artış taşkömürü yük cinsinde oldu

2023 yılı Eylül ayında limanlarımızda 2 milyon 527 bin 325 ton taşkömürü (briketlenmemiş) yük elleçlemesi gerçekleşti. Taşkömürü (briketlenmemiş), 399 bin 205 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%18,8’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 293 bin 809 ton artış ile slab ve 141 bin 867 ton artış ile fuel oil yük cinsleri takip etti. Kok ve yarı kok kömürü ise 471 bin 658 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%30,4’lük azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 422 bin 754 tonluk düşüş ile demir cevheri ve konsantreleri ve 391 bin 947 tonluk düşüş ile motorin yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2023 yılı Eylül ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 861 bin 920 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 402 bin 360 ton ile buğday ve mahlut (meslin) ve 392 bin 534 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2023 yılı Eylül ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 3 milyon 8 bin 473 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 504 bin 39 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 439 bin 777 ton ile motorin yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2023 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 335 bin 371 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 131 bin 676 ton ile Amerika’ya ve 916 bin 246 ton ile İsrail’e yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 389 bin 906 tonu (%29,2’si) Türk bayraklı gemilerle, 945 bin 465 tonu ise (%70,8’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2023 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 494 bin 686 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 224 bin 379 ton ile Mısır’dan ve 903 bin 823 ton ile Amerika’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 230 bin 134 tonu (%3,1’i) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 264 bin 552 tonu ise (%96,9’u) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %7,7’si Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2023 yılı Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 24 bin 971 ton yükün %7,7’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylül ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 459 bin 999 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 29 milyon 564 bin 972 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı.

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı ton bazında %15,0 arttı

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2023 yılı Eylül ayında en fazla elleçleme 13 milyon 648 bin 390 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 12 milyon 212 bin 456 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalan katı dökme yükler ve 11 milyon 248 bin 816 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre ton bazında %15,0 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Eylül ayında araç içi taşınan yükler de 959 bin 444 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı.

TURKDENİZ.COM