IMO DENİZ EMNİYETİ KOMİTESİ 108. DÖNEM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IMO DENİZ EMNİYETİ KOMİTESİ 108. DÖNEM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyeti Komitesi 108. Dönem Toplantısı (MSC) 15-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi.

adscode

DenizcilikGenel Müdürlüğü, 108. Dönem Toplantısı'na ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyeti Komitesi 108. Dönem Toplantısı (MSC) 15-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi. Bakanlığımızca ülkemizi temsil ettiğimiz bu toplantıda alınan önemli kararlar aşağıda yer almaktadır."

1.Ro-Ro yolcu gemilerinin yangin güvenliğini artırmak amaciyla SOLAS ve FSS Kodu'nda değişiklikler kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Amonyak taşıyıcı gemilerde amonyağın yakıt olarak kullanilabilmesi için,The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Kod) ve taslak MSC Sirküleri üzerinde yapılan taslak değişiklikler onaylandı.

3. Komite tarafindan LPG yükünün yakıt olarak kullanımına illişkin geçici rehber onayladı. (MSC.1/Circ.1679)

4. Emergency Towing Arrangements (ETA) donanım gerekliliklerinin 20.000 groston üzerindeki tüm yeni gemileri kapsayacak şekilde genişletilmesi için yapılan SOLAS değişiklikleri kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5. Komite tarafindan 2017'den bugüne kadar kodun uygulanması sürecindeki deneyimlere dayanarak, doğal gazın yakıt olarak kullanımina ilişkin IGF Kodu değişiklikleri kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüge girecektir.

6. SOLAS Bölüm II-r'de (Kısım C, D ve E) yer alan elektrik ve makine donanımlarına yönelik hedefler ve fonksiyonel gereklilikler onaylandı. Bu hedef odaklı kurallar "SOLAS Bölüm II-1 ve III için Alternatif Tasarım ve Düzenlemelere İlişkin Rehber" olarak MSC.1/Circ.1212/Rev.1 'nin 2. revizyonunda yer alacaktır.

7. Otonom gemilere ilişkin 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve zorunlu olmayan MASS Kodu taslağında ilerleme kaydedildi. Bu amaçla 2024 Aralık ayında gerçekleştirilecek MSC 109 oturumuna kadar Yazışma Grubu ve Eylül 2024'te planlanan oturumlar arası Çalışma Grubu tarafindan MASS kodu üzerinde çalışmalara devam edileceği bildirildi.

8. Komite tarafindan gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını desteklemek için kullanılabilecek alternatif yakıtlar ve yeni teknolojilere dair değerlendirme yapıldı.

9. Komite tarafindan, 2017'de yayımlanan “Denizcilikte Siber Risk Yönetimine İlişkin Rehber" üzerinde yapılan taslak düzenleme onaylanmıştır. Yeni düzenleme ile denizcilikte siber risk yönetimi için üst düzey önerilerde bulunulmuştur.

10. Komite tarafindan, International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Kod) 'un 42-24 numaralı değişiklik taslağı kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olup bayrak devletleri 1 Ocak 2025'ten itibaren gönüllü olarak erken uygulamaya başlayabilecektir.

11. Dökme Tahılların Emniyetli Taşınması İçin Uluslararası Kod (GRAIN CODE) üzerinde, gemi ambarlarına ilişkin yapılan bazı düzenlemeler kabul edildi. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.