IMO MEPC 81. DÖNEM TOPLANTISINDA YENİ KARARLAR ALINDI

IMO MEPC 81. DÖNEM TOPLANTISINDA YENİ KARARLAR ALINDI

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresinin Korunması Komitesi'nin (MEPC) 81. dönem toplantısında yeni kararlar alındı.

adscode

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresinin Korunması Komitesi'nin (MEPC) 81. dönem  MEPC 81. dönem toplantısında alınan kararlar şu şekilde:

1. Orta vadeli GHG önlemleri hayata geçirme konusunda yakıtların belirli çevresel standartlara uygun olmasını sağlayacak bir yakıt standardı ve bu hedeflere ulaşmak için gereken ekonomik teşvikleri veya yükümlülükleri belirleyen bir ekonomik tedbirin olması gerekliliği kabul edildi.

2. Marpol Ek VI'ya yapılan fuel oil ve gas fuel yakıtlarına ilişkin tanımlama, düşük parlama noktasına sahip yakıtlar ve gaz yakıtları için numune alma ve bunker teslim notlarına ilişkin açıklamalar, NOx gerekliliklerine uyum kapsamında buhar sistemlerinin deniz dizel motorları ile değiştirilmesi ve bunun Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bildirilmesi ile ilgili değişiklikler kabul edildi.

3. CII hesaplamalarında daha önce "gas carriers" olarak Sınıflandırılmış LNG gemilerinin, "LNG carriers" olarak yeniden Sınıflandırılması kabul edildi.

4. Uluslararası Balast Suyu Sözleşmesi'nin su kalitesinin artma için zorlayıcı olduğu durumlarla karşılaşan gemilere uyumu konusunda hazırlanmış olan geçici rehber doküman kabul edildi.

5. Arıtılmış pis su veya gri suyun gemi balast tanklarında geçici olarak depolanması konusunda hazırlanan rehber doküman kabul edildi.

6. Norveç Denizi ve Kanada Arktiği, SOx ve NOx Emisyon Kontrol Alanı (ECA) olarak kabul edildi.

7. Plastik peletlerin deniz yoluyla konteynerlarda taşınmasına ilişkin tavsiye kararları kabul edildi.

TÜRK DENİZ MEDYA