İhracat amaçlı yapılan konteyner yüklemeleri yüzde 10,8 arttı...

İhracat amaçlı yapılan konteyner yüklemeleri yüzde 10,8 arttı...

2021 yılı Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 artarak 1 milyon 56 bin 22 TEU olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,6 artarak 5 milyon 99 bin 938 TEU olarak gerçekleşti.

Limanlarımızda Gerçekleştirilen Konteyner Elleçleme, Mayıs 2021


İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %10,8 arttı

Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 784 bin 394 TEU oldu. Mayıs ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 376 bin 433 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %19,9 artarak 407 bin 961 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %51,7 arttı

2021 yılı Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %51,7 artarak 196 bin 10 TEU oldu. Mayıs ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 artarak 75 bin 618 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti
2021 yılı Mayıs ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 249 bin 685 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 155 bin 974 TEU’sunu (%62,5’ini) dış ticarete konu konteynerler, 76 bin 519 TEU’sunu (%30,6’sını) transit konteynerler ve 17 bin 192 TEU’sunu da (%6,9’unu) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Liman Başkanlığını 166 bin 949 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 166 bin 206 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti.

2021 Mayıs ayında 15 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 870 bin 254 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %82,4’ünü oluşturmaktadır.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Liman Başkanlığı, Mayıs 2021


En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Yunanistan, 2021 yılı Mayıs ayında 99 bin 437 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan’ı sırasıyla 94 bin 64 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar ve 90 bin 741 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar takip etti.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mayıs 2021


En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2021 yılı Mayıs ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 528 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %87,3’ü (37 bin 107 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 37 bin 969 TEU ile İspanya’ya ve 36 bin 24 TEU ile Yunanistan’a yapılan
konteyner yüklemeleri takip etti.

İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mayıs 2021


En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2021 yılı Mayıs ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 59 bin 193 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %98,3’ü (58 bin 173 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla,54 bin 803 TEU ile Yunanistan’dan ve 37 bin 531 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mayıs 2021


Dış ticarette taşınan konteynerlerin %8,9’u Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2021 yılı Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 784 bin 394 TEU konteynerin %8,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mayıs ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artışla 69 bin 826 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 artışla 714 bin 569 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri %25,3 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2021 yılı Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 artarak 815 bin 545 TEU oldu. Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 artarak 240 bin 477 TEU olarak gerçekleşti. Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 56 bin 22 TEU konteynerin %28,8’ini (304 bin 40 TEU) 20’ lik konteynerler, %71,0’ını (749 bin 678 TEU) 40’lık konteynerler ve %0,2’sini (2 bin 304 TEU) de 40’ den büyük konteynerler oluşturmaktadır.

Mayıs ayında 201 bin 676 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2021 yılı Mayıs ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,0 artarak 201 bin 676 adet olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: TURKDENİZ.COM