MALİYET ARTIŞLARI, İHRACATÇININ REKABET ŞANSINI AZALTIYOR

MALİYET ARTIŞLARI, İHRACATÇININ REKABET ŞANSINI AZALTIYOR

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) üye firmalar, meclis üyeleri ve meslek komitelerinin katkılarıyla hazırladığı "Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2023" yayımlandı.

adscode

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, sanayicilerin daha fazla üretmek, aş ve iş kapısı olmak, ihracatı artırmak için var gücüyle çalıştığını, ancak enflasyon, enerji, hammadde ve maliyet artışlarının rekabetçiliği bozduğuna dikkat çekti.

Perakende sektörü destek bekliyor

“Rekabetçiliğin sağlanması ve ihracatın aksamadan devam edilebilmesi için enerji maliyetleri, hammadde tedariki dâhil birçok girdinin kurdan etkilenmemesi, yeni finansman ve satın alma yöntemleri ile sağlanması üreticilerin ve ihracatçıların beklentileri arasındadır” diyen Kesikbaş, yaşanan ekonomik gelişmelerin üretici firmaları ihracata yönelttiği ve alanda ciddi bir ivme oluştuğunu belirterek, ancak durumun iç piyasanın ihmal edilmesine neden olduğunu kaydetti.

Fiyat istikrarı ve rekabet ortamının sağlanabilmesi açısından perakende sektörü başta olmak üzere hizmet ve tarım bağlantılı iş alanlarının desteklenmesi gerektiği söyleyen Kesikbaş, “Bu sektörlere üretim yapan birçok sanayici bulunmaktadır. 

Ayrıca iç piyasada özellikle kamu ile yapılan uzun süreli sözleşmelerde uygulanan enflasyon farkları gerçekleşen oranların çok altında kalmaktadır. Yüklenici firmalar açısından zarar olarak oluşan fark için eskalasyon yapılması talep edilmektedir” dedi.

Uzun vadeli yatırım ve ihracat kredileri devreye alınmalı

İhracatın yükseldiği bir ortamda üretim sektörü için yatırım ihtiyacı oluşacağını, düşük faiz ile ihracat garantili, uzun vadeli yatırım kredilerinin gündeme geleceğine işaret eden Kesikbaş, “Bu finansmanı sağlayacak unsurları oyuna dahil ederek uzun vadeli yatırım ve ihracat kredilerinin devreye alınması gerekmektedir.

Kurları kontrol altına alacak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi ve ihracat bedelinin bir kısmının Türk Lirasına çevrilmesi gibi ihracatçıyı tedirgin edecek uygulamalara dönülmemesi önem arz etmektedir. İhracatın tabana yayılması gerekmektedir” diye konuştu.

Reel sektör maliyet hesabı yapmakta zorlanmaktadır

Kesikbaş, enerji maliyetlerinin üzerine eklenen vergi ve ilave maliyetlerin gözden geçirilmesi ve enerjinin sübvanse edilmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda üretici firmalar tarafından yapılacak rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji yatırımları için etkin bir teşvik sistemi geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerken “Üretici enflasyonunda yaşanan fiyat artışları ihracatta rekabette bizleri zora sokacaktır” dedi.

Eskişehir, lojistik ve ulaşım sorunun da çözüm bekliyor

Eskişehir’de lojistik ve ulaşım imkânlarının yetersizliğinin havacılık, raylı sistemler, makine-metal, madencilik gibi sektörleri olumsuz etkilediğini dile getiren Kesikbaş, şunları söyledi: “Hasanbey Lojistik Merkezinin etkin kullanılması içim Eskişehir OSB ile arasında demiryolu hattının vakit kaybetmeden yapılması zorunlu hale gelmiştir. Eskişehir’in limanlara bağlanmasını sağlayacak Gemlik ve Körfez Limanları demiryolu hatları tamamlanmalıdır.

Ayrıca, yıllardır gündemden düşmeyen ancak somut gelişmeler kaydedilemeyen kuzey – güney çevre yolları, sanayi bölgelerine hafif raylı sistemlerle toplu taşıma, URAYSİM Projesi, TeknoVadi Projesi, Eskişehir Serbest Bölgesi ve sektörel ihtisas OSB projeleri Eskişehir sanayisinin beklentileri arasında yer almaktadır.”

HABERİN KAYNAĞI: DÜNYA GAZETESİ