MARITIME INNOVATORS, AB'NİN DESTEĞİYLE SEASAFER PROJESİ TANITIM PANELİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MARITIME INNOVATORS, AB'NİN DESTEĞİYLE SEASAFER PROJESİ TANITIM PANELİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SeaSAFER projesi tanıtım paneli, Litvanya'da 23 ve 24 Mart 2023 tarihlerinde sona erdi.

Ardışık 2 gün boyunca, ortaklar proje başarısı için gereken tüm görevleri takip etme ve son ayarlamaları yapma fırsatı buldular. İlk gün olan 23 Mart'ta, denizcilik topluluğuna sunum yapmak üzere Proje'nin Küresel bir bakış açısı ve anlayışını hedefleyen proje ekiplerinden oluşan bir panelle Final Konferansına adanmıştı.

LMA'nın konferans odasında, ortaklar tarafından geliştirilen ana noktalar sunuldu ve izleyicilere proje gelişimi ve sonuçlarına dair net bir görüş sağlandı. MARITIME  INNOVATORS temsilcisi Uğurcan Acar tarafından projenin küresel görünümü ve hedefleri ilk elden sunulurken, Yunanistan'dan IDEC'in temsilcisi Bay Aris Chronopoulos, deniz kazalarının incelenmesi dersleri ve geçmiş kazaların değerlendirilmesinin güvenliği artırmak için bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine odaklandığı sunumunu gerçekleştirdi.

Portekiz'den, ENIDH'nin temsilcisi Profesör Tiago Carrelo, senaryo geliştirme için kullanılan yöntemlerin ve metodolojilerin neler olduğunu kısaca açıklarken, Romanya Deniz Harp Okulu'ndan Alexandru Cotorcea tarafından senaryo geliştirme konusunda, içerik ve değerlendirme gözden geçirme için yaklaşımın ne olduğuna vurgu yapılan bir sunum gerçekleştirildi.

Test ve Akreditasyon için Kalite Güvencesi ve Kontrolü konusunda, sunum Bulgaristan NVNA'dan Profesör Yordan Sivkov tarafından yapıldı. Litvanya Denizcilik Akademisi / LMA, Klaipeda kendi limanında gerçekleşen bir kaza örneği ile SeaSAFER platformunun çevrimiçi bir gösteriminden sorumluydu. Profesör Arvydas Jankauskas'ın LMA'daki örnek gösterimi, aracın sonuçlarını göstererek çok ilgi çekici ve etkiliydi ve geliştirilen çalışma, tüm izleyiciler tarafından küresel olarak tanındı ve olumlu bir geri bildirim olarak değerlendirildi.

Konferansı sonlandırmak için, tüm ortaklar tarafından bir Panel Tartışması gerçekleştirildi ve tartışma, denizcilerin eğitiminde mevcut olan zorluklar ve fırsatlar üzerine odaklandı ve navigasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli fikirler sunuldu. Güvenlik konusunda birçok farklı yaklaşım olması ve her ortağın kendi kurumlarında bilgi transferi yöntemi olarak ayrı ayrı ele alması, panel içinde en ilginç tartışmalardan biri oldu.