MARPOL SÖZLEŞMESİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MARPOL SÖZLEŞMESİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hava kirliliği ve enerji verimliliği kurallarının uygulanmasının desteklenmesi çerçevesinde MARPOL 73/78 Sözleşmesi'ne yönelik değişikliklerin yürürlüğe girdi.

Değişiklikler ile özellikle yakıt numunesi alan ve test edenler başta olmak üzere, liman devleti kontrolü ve diğer

çevre idarelerinin desteklemesinin, böylece IMO 2020 kuralının yürütülmesinde küresel düzeyde bir uygulama alanı geliştirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

MARPOL Ek-VI’da yapılan diğer değişiklikler şu şekilde:

Kükürt İçeriğinin Belirlenmesi ve Örneklenmesi:

- MARPOL Ek-VI Kural 2 “Tanımlar”da Değişiklikler;

“Yakıt kükürt içeriği”nin tanımlara dahil edilmesi; IMO tarafından kabul edilen standarda göre test edilerek % m/m biriminde ölçülür, herhangi bir yakıttaki kükürt konsantrasyonu anlamına gelmektedir.

“Düşük parlama noktalı yakıt”ın tanımlara dahil edilmesi; SOLAS düzenlemesi II-2/4’ün 2.1.1 paragrafında izin verilenden daha düşük bir parlama noktasına sahip gaz veya sıvı yakıt anlamına gelmektedir.

“MARPOL teslim numunesi”nin tanımlara dahil edilmesi; MARPOL Ek-VI Kural 18.8.1’e uygun olarak teslim edilen yakıt numunesi anlamına gelmektedir.

“Kullanımdaki numune”nin tanımlara dahil edilmesi; bir gemide kullanılan yakıt numunesi anlamına gelmektedir.

“Gemideki numune”nin tanımlara dahil edilmesi; o gemide kullanılması amaçlanan veya kullanılmak üzere taşınan yakıt numunesi anlamına gelmektedir.

- Yakıt Numunesi Alma ve Test Etme-Kural 14 “Kükürt Oksitler (SOx) ve Partikül Madde”de Yapılan Değişiklikler;

Gemide kullanılan ve bulundurulan yakıttan numune alınması ve test edilmesi ile ilgili yeni paragraflar eklenmiştir.

Gemide kullanılan veya kullanılmak üzere taşınan yakıttan temsili numunelerinin alınması amacıyla bir veya daha fazla numune alma noktasının oluşturulmasını veya belirlenmesini gerektiren yeni paragraflar eklenmiştir. Yakıtların yönetmeliğe uygunluğunu doğrulamak için gemide kullanılan yakıttan temsili numuneleri alınacaktır.

- Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (International Air Pollution Prevention-IAPP) Sertifikası’nda Yapılan Değişiklikler (Appendix I); Numune alma noktalarına bir referans eklemek için IAPP sertifikasını güncellemek ve ayrıca düşük parlama noktalı yakıt hükmünde bir muafiyetin olduğu yerlere dikkat çekmek için önemli değişiklikler yapılmıştır.

MARPOL Ek-VI yakıt numuneleri için yakıt doğrulama prosedürüne ilişkin Altıncı Ek’te (Appendix VI), gemide kullanılan yakıt ve bulundurulan yakıttan temsili numunelerin doğrulanmasını kapsayacak şekilde, doğrulama prosedürlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

EEDI Değişiklikleri

Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDI) “Faz 3” Gerekliliklerinin Güçlendirilmesi kapsamında, konteyner gemilerine yönelik daha büyük gemi boyutları için EEDI azaltım oranı önemli ölçüde artırılmıştır. Bu kapsamda 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere EEDI azaltım oranları:

- 200.000 DWT ve üzeri konteyner gemileri için %50,

- 120.000 ile 200.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %45,

- 80.000 ile 120.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %40,

- 40.000 ile 80.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %35,

-15.000 ile 40.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %30 olarak belirlenmiştir.

TURKDENİZ.COM