METANOL, 2030 YILINA KADAR YENİ İNŞALARIN BEŞTE BİRİNİ OLUŞTURABİLİR

METANOL, 2030 YILINA KADAR YENİ İNŞALARIN BEŞTE BİRİNİ OLUŞTURABİLİR

Lloyd's Register tarafından yayınlanan raporda, alternatif deniz yakıtı olarak metanol teknolojisinin uygulanabilir, kullanılabilir bir seviyeye geldiği belirtildi.

adscode

Bu alanda makina üreticilerinin çift yakıtlı modellerinin mevcut olduğu ve gemi sahiplerinin ilgisinin artış gösterdiği, denizcilik endüstrisinin son on yılda metanolün kargo olarak taşınması ve yakıt olarak kullanılması alanında büyük ilerlemeler kaydettiği, bu kapsamda güvenli yakıt ikmali kılavuzunun yazıldığı ve bunun gelecekteki uluslararası güvenlik gereksinimleri için temel oluşturduğu, mevcut güvenlik gereksinimlerinin metanolle çalışan gemiler tarafından karşılanmasını sağlamak için de yeni inşa ve güçlendirme tasarımlarına yönelik klas düzenlemelerinin yürürlükte olduğu belirtildi.

Raporda devamla; metanolün gelecekte bir yakıt olarak geliştirilmesinin önünde özellikle fiyatlandırma, bulunabilirlik ve karbon muhasebesi açısından bir dizi engelin de tanımlandığı, düşük yeşil metanol üretimi ve mevcut talep nedeniyle metanol arzının şu aşamada yetersiz olduğu, şu anda büyük ölçekte üretilen metanolün çoğunluğunun doğal gazdan sağlandığı ve yenilenebilir olmadığı, metanolün düşük enerji yoğunluğunun da bir endişe kaynağı olduğu, gemilerin belirli bir tüketim için normal akaryakıttan iki buçuk kat daha fazla metanol ihtiyacı olduğu, bununla birlikte çeşitli olumsuzluklara rağmen metanolün bir çok alternatif yakıtın devrede olacağı gelecekte kilit bir rol oynama potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.