RUSYA, YAPTIRIMLARA ÖNLEM OLARAK BİRÇOK KANUN VE UYGULAMAYI YÜRÜRLÜĞE KOYDU...

RUSYA, YAPTIRIMLARA ÖNLEM OLARAK BİRÇOK KANUN VE UYGULAMAYI YÜRÜRLÜĞE KOYDU...

Rusya, Ukrayna ile arasındaki gerilim ile karşı karşıya kaldığı yaptırımlara önlem olarak denizcilik sektörünü de kapsayan birçok alanda kanun ve uygulamaları yürürlüğe koydu.

Rusya'da  yürürlüğe giren bazı kanun ve uygulamalar şu şekilde:

➖Deniz ve su taşımacılığı faaliyetlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girecek.

➖Küçük teknelerin kayıt kuralları değiştirilecek.

➖Şüpheli parasal işlemlerle ilgili bilgilerin Federal Mali Denetleme Servisi Rosfinmonitoring'e aktarılması için yeni bir prosedür yürürlüğe girecek.

➖Turizm sektörünü düzenleyen yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek.

➖Anlık mesajlaşma programlarının kullanımına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girecek.

➖Elektronik imza kullanımını düzenleyen düzenlemeler yürürlüğe girecek.

➖Doğum ve ölümle ilgili tıbbi kayıtların federal kayıtlarını tutma kuralları yürürlüğe girecek.

➖Paralı yollarda ücret toplama kuralları yürürlüğe girecek.

➖Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarların etiketlenmesi konusunda bir deneme başlatılması planlanıyor.

➖Değerli taş ve metallerin dolaşım kuralları değişiyor.

➖Ayçiçek yağı ihracatına uygulanan vergi artacak.

➖Petrol üzerindeki ihracat vergisi artacak.

➖Lisanslı faaliyetlerin listesi genişleyecek.

➖Telekom operatörlerinin ağlarında teknik kontrol araçlarının kurulumunu düzenleyen Federal İletişim Teknolojileri ve Komünikasyon Denetim Servisinin (Roskomnadzor) emri yürürlüğe girecek.

➖Tıbbi cihazların ithalatını ve dolaşımını düzenleyen bir dizi normatif düzenleme yürürlüğe girecek.

➖Karayolu ile eşya taşıma kurallarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek.

➖Az katlı sitelerin ortak inşaatına ilişkin konuları düzenleyen bir yasa yürürlüğe girecek.

➖Eğitim kurumları için akreditasyon göstergeleri tanıtılacaktır.

➖Konut binalarının kullanımına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girecek.

➖Araç teşhis kartı olmadan sürüş için idari sorumluluk getirilecek.

➖Sürücülerin tıbbi muayenesi için yeni kurallar yürürlüğe girecek.

➖Devlet trafik müfettişliğinin sürücü okullarıyla etkileşimi için yeni bir prosedür yürürlüğe girecek.

➖Bağış kutularının kullanımına ilişkin kuralların ihlali durumunda idari sorumluluk getirilecek.

➖Biyometrik verileri kullanarak kimlik ve kimlik doğrulama hizmetleri sağlayan yabancı tüzel kişiler için akreditasyon başlatılacak.

➖Tanımlama, taksi ve araba paylaşım sürücülerinin biyometrik verileri ve bir dizi başka durumda kullanılarak yapılacak.

➖Binalar, yapılar ve yapılar için enerji verimliliği gerekliliklerini belirlemek için yeni kurallar getirilecek.

➖Belirli ambalajlı su türlerinin zorunlu etiketlemesi getirilecek.

➖Veteriner ilaçları için iyi eczane uygulaması kuralları getirilecek.

➖Sütün veterinerlik ve sıhhi muayenelerinin atanması ve yürütülmesine ilişkin veterinerlik kuralları yürürlüğe girecek.

➖Bireylere aileni mal varlığı,mülk ve sahip olduğu şirketlerini yönetebileceği "Bireysel Vakıf"kurma imkanı verilecek.

➖Tarım ürünleri, hammaddeleri ve özellikleri iyileştirilmiş gıdalara ilişkin kanun yürürlüğe girecek.

➖Tarım arazilerinin kaydının oluşturulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girecek.

➖Askeri birliklerin silahları test etmek için lisans verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir yasa yürürlüğe girecek.

➖Kontrol organlarının faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin mevzuat hükümleri yürürlüğe girecek.

➖Engellilerin istihdamı için bir kota oluşturulmasına ilişkin mevzuat hükümleri yürürlüğe girecek.

➖Çiftçilerin tarım arazileri üzerinde konut inşa etmesine izin veren Arazi Kanununda yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek.

➖Süt ürünleri etiketleme kurallarındaki değişiklikler yürürlüğe girecek.

➖Mükerrer biletlerin düzenlenmesini düzenleyen yolcu ve bagaj taşıma Kurallarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek.

➖Yükseköğretim programlarına kabul kurallarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek.

➖Orman altyapısının oluşturulması ile ilgili olmayan inşaat sırasında ormanların kullanımına ilişkin yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girecek.

➖İş Kanunu'nda yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik değişiklikler yürürlüğe girecek.

➖Büyük veri alanında yeni devletler arası standart'lar yürürlüğe girecek.

➖Yangın güvenliği ile ilgili yeni belgeler yürürlüğe girecek.

➖Çalışma koşullarının devlet uzmanlığı için yeni kurallar yürürlüğe girecek.

➖Radyo-elektronik araçların ve yüksek frekanslı cihazların kaydı için yeni kurallar yürürlüğe girecek.

➖Bireysel girişimcilerin ve tüzel kişilerin taşınması için park yeri için yeni gereksinimler yürürlüğe girecek.

➖Doğal şifa kaynaklarının kullanımına ilişkin norm ve kurallar yürürlüğe girecek.

➖Narkotik maddelerin ve prekürsörlerin üretimi ve satışına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girecek.

➖Yetkili kuruluşa bilgi kaynakları kitlesinin hacmini incelemek için gerekli verileri sağlama prosedürü yürürlüğe girecek.

➖Kritik derecede önemli ve potansiyel olarak tehlikeli nesnelerin bir listesinin oluşturulması ve onaylanması prosedürü yürürlüğe girecek.

➖Engelliler için ulaşım altyapısının erişilebilirliğini sağlamaya yönelik kurallar yürürlüğe girecek.

➖Yüksek ve orta öğretim programlarındaki öğrencilerin başka bir eğitim kurumuna nakledilmesine ilişkin kurallar yürürlüğe girecek.

➖Çalışma Bakanlığı'nın yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik bir dizi talimatı yürürlüğe girecek.

➖Atraksiyonların teknik durumu ve işletilmesi için gerekliliklere ilişkin açıklamalar yürürlüğe girecek.

➖Rus Ticaretinin Yolsuzlukla Mücadele Derecelendirmesine katılım başvurularının kabulü kapanacak.

➖Su etiketleme deneyi tamamlanacak.

➖Pestisit ve zirai kimyasalların güvenli kullanımı alanındaki yasal düzenleme değişecek.

➖Alkolsüz içeceklerin etiketlenmesiyle ilgili bir deney başlayacak.

➖Tarımsal kalkınma alanında devlet desteği alanlarının listesi genişleyecek.

➖Silahların dolaşımı üzerindeki kontrol sıkılaştırılacak.

➖Kadınların çalışmasının sınırlı olduğu sektörlerin listesini azaltacak olan Rusya Çalışma Bakanlığı'nın emri yürürlüğe girecek.

➖Engelli atama için basitleştirilmiş prosedür sona erecek.

➖Beden eğitimi öğretmenlerinin yarışması başlayacak.

➖Yönetim şirketlerinin faaliyetlerini lisanslama prosedürü değiştirilecek.

➖Yükseköğretim kurumlarının kalıcı akreditasyonu faaliyete geçecek.

➖Sinemalarda izleyicilere hizmet sunumuna ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girecek.

Kaynak: TURKDENİZ.COM