SU VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI YAYIMLANDI

SU VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI YAYIMLANDI

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

adscode

Detaylar şu şekilde:

"Dünyanın hemen her bölgesinde su kaynakları ve tatlı su ekosistemleri küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilenmektedir. Azalan yağışlarla birlikte su stresi yaşaması beklenen Akdeniz iklim kuşağında yer alan Ülkemiz de küresel iklim değişikliğinden en yoğun etkilenecek ülkeler arasındadır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme gibi faktörlerden kaynaklanan artan su talebinin de etkisiyle önümüzdeki yüz yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre su kaynaklarımızın yaklaşık %25 oranında azalması beklenmektedir.

Ülkemizde kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve su verimliliğini arttıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023 2033) hazırlanmıştır. Mezkûr Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar Tarım ve Orman Bakanlığının resmî internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacaktır.

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023 - 2033) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."