TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMA VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMA VE YÜKLEME EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Asfalt ürünleri" ibaresi "Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri" şeklinde değiştirilmiş olup bu değişiklikle, bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17'de bulunan tablonun "zararlılar (hazards)" başlıklı "d" sütununda "emniyet (safety)-S" ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yüklerin, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemeyeceği; bu yüklerin, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebileceği ve kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kuralın geçerli olduğu ifade edildi.