TÜDEV MÜTEVELLİ KURULU OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ...

TÜDEV MÜTEVELLİ KURULU OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ...

TÜDEV Mütevelli Kurulu Olağan Toplantısı, TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantı; Divan Kurulunun seçimi ile başladı."Başaran Bayrak" başkanlığındaki toplantıda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından; Divan Kurulu’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalama yetkisi verildi.
Daha sonra Yönetim Kurulu 2021 yılı faaliyet raporları TÜDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran tarafından okundu. 

Kıran, yaptığı konuşmada:
"Türk Deniz Eğitim Vakfının (TÜDEV) 2021 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyor, Genel Kurul toplantımıza katıldığınız için teşekkürlerimi sunarken, Genel Kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.  

TÜDEV Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımızdan bu yana üye arkadaşlarımla beraber yoğun bir mesai harcadık, harcamaya devam ediyoruz. Bu bağlamda 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen 8’i video konferans yöntemiyle olmak üzere toplam 14 toplantı gerçekleştirdik. Bununla beraber Vakfımızın idari ve mali anlamda yapılanması ve toparlanması için ilgili çalışmaları da aksatmadan yürüttük. 

Hatırlayacağınız üzere Deniz Ticaret Odası (DTO) şemsiyesi altında bulunan denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve gayretleri ile 7 Ocak 1993 tarihinde kurulan Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV), hedeflerinden biri olan “kendi eğitim merkezlerini kurmak” hedefi doğrultusunda açılan kurslar, ilerleyen yıllarda kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler sonucu faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Özel TÜDEV Denizcilik Kursu (Eğitim Merkezi), 1995-2011 yılları arasında faaliyette bulunmuş, “Özel öğretim kurumları tarafından her seviyedeki yeterlilik belgesine yönelik verilen eğitimler, Denizcilik Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan öğretim programına göre gerçekleştirilir” maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin, 29 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan gerekçeli kararı ile iptal edilmesi üzerine burada uzakyol vardiya ve uzakyol makine zabitliği eğitimi verilmesi imkânsız hale gelmişti. 

2007-2008 eğitim öğretim yılında son kez öğrenci kabul eden TÜDEV Özel Denizcilik Kursu, bu öğrencilerini 2011 yılında mezun etmiş, bu tarihten sonra öğrenci almayan kurumumuz, 2019 yılına kadar herhangi bir eğitim faaliyetinde bulunmamış, yine bu süre içerisinde hızla gelişerek büyüyen, güçlenen Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (PÜSEM) uhdesinde gemiadamlarına yönelik her türlü kursların veriliyor olması ve bu konuda Millî Eğitim Bakanlığının da amir hükmü uyarınca Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla 2019 yılında eğitim izni sonlandırılmıştı. Diğer taraftan Vakfımızın bir başka faaliyette bulunduğu İzmir Çeşme’deki Özel TÜDEV Çeşme Yat Kaptanlığı Kursu’nun da, 2 Mart 2015 yılında yayımlanan 14739 sayılı Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi gereğince uygulamalı eğitim tesisine sahip olmaması nedeniyle faaliyetleri askıya alınmıştı.  

Göreve başladığımız Şubat 2019 tarihi ve sonrasında yaptığımız çalışmalar neticesinde hem uygun şartlarda uygulamalı eğitim tesisi bulma imkânı olmadığını tespit etmemiz, hem de kurs talebinin olmaması nedeniyle Özel TÜDEV Çeşme Yat Kaptanlığı Kursu’nun eğitim iznini sonlandırmıştık. Çeşme Yat Kaptanlığı Kursunu verdiğimiz ve Çeşme Belediyesi ile Vakfımız arasında 1997 yılında yapılmış olan Bina Kullanım Sözleşmesinin 2022 yılı Mart ayında dolacak olması nedeniyle binanın kullanımı süre uzatımı için Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile Çeşme Belediye Başkanı ziyaret edilmiş, ancak binanın asıl sahibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün kendi ihtiyacı nedeni ile binanın teslimi yazılı olarak bizden talep edilmiştir.

Yapılan tüm yazışma ve görüşmelerden olumlu bir netice alınamaması üzerine binanın Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü’ne devir teslim işlemi Yönetim Kurulu’nun 14 Mart 2022 tarih ve 320 no’lu kararı ile 16 Mart 2022 tarihinde düzenlenen tutanakla yapılmıştır.

Yine Piri Reis Üniversitesi bünyesinde 27 Nisan 2020 tarihinde Kariyer Merkezi’nin kurulması ve faaliyete geçmesi nedeniyle 2015 yılında kurulan TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi’nin faaliyeti Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 15 Şubat 2022 tarih ve 319 no’lu kararla sona erdirilmiştir.

Diğer taraftan staj gemisi faaliyetleri için 2016 yılında kurulmuş olan TÜDEV Eğitim ve İşletmecilik İktisadi İşletmesi‘nin herhangi bir faaliyeti olmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2022 tarih ve 319 no’lu kararı ile kapatılmasına karar verilmiştir." dedi.Vakıf senedinde yazan amaçlar doğrultusunda Denizcilik Fakültelerine yardımlarının devam ettiğini belirten Kıran: "Her ne kadar Vakfımızın kurs faaliyetleri sona erse de Vakıf Senedinde yazan amaçlar doğrultusunda başta Piri Reis Üniversitesi olmak üzere diğer Denizcilik Fakültelerine yardımlara devam edilmekte olup, bu fakültelerde eğitim gören veya mezun olan yüksek lisans veya doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı burs desteğinde bulunulmaktadır. 

Halen yurt dışında tez çalışmasında bulunan 3 İTÜ araştırma görevlisine 15.000 Euro burs desteği sağlanmıştır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Denizcilik Sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyetlere Vakfımızca destek olunmaktadır. Bu kapsamda pilot okul olarak seçilen 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başarılı toplam 27 öğrencimize 10 ay süre ile aylık 300,00.- TL burs desteği verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Stajyer eğitim portalının detaylarına değinen Kıran: "Malumlarınız olduğu üzere, Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Meslek Yüksek Okulları, Denizcilik Meslek Liseleri ve yine denizcilik eğitimi veren Özel Okul/Kurslar'da eğitim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri ve yeterlik sınavlarına girebilmeleri için zorunlu açık deniz stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Ancak, öğrencilerin açık deniz stajı yapacak gemi bulamamaları sebebiyle 1 Kasım 2018 tarihli İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Kararı gereği, Oda bünyesinde oluşturulan Staj Komisyonu tarafından bir çalışma başlatılmış ve "Stajyer İstihdam Portalı", 4 Haziran 2019 tarihinde üyeler ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştu.  

Ulaştırma ve Altyapı, Milli Eğitim Bakanlıkları ile denizcilik eğitimi veren üniversitelerden temsilciler, denizci STK’lar, Odamız Meclis Eğitim ve İstihdam Komisyonu ve eğitimle ilgili 44 No’lu Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla 2 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen, "Denizcilik Eğitimi Sorun ve Çözüm Önerileri" konulu Webinarda, Oda bünyesinde bulunan Stajyer İstihdam Portalı'nın sadece güverte ve makine değil tersane, limanlar, denizcilik brokerliği, balıkçılık, gibi denizcilik eğitim alanlarının staj taleplerine cevap verecek şekilde genişletilmesi teklif edilmiştir. 

Bahse konu teklif Oda Yönetim Kurulunda görüşülmüş, portalın sadece staj ihtiyacına yönelik olması koşuluyla denizciliğe yönelik tüm eğitimleri kapsayacak şekilde genişletilerek TÜDEV bünyesinde işletilmesine karar verilmiştir. 

Çalışmaları halen süren portalın tamamlanmasıyla firmalar; eğitim kurumu, alan, dal, tonaj, ana makine gücü, gemi tipi, sahip oldukları sertifikalar, yabancı dil yetkinlik düzeyi, staj süresi, gibi kriterleri belirlemek suretiyle stajyer bulabileceklerdir. Portalda güverte ve makine stajyerlerine ilave olarak gemi inşa, sualtı teknolojisi, marina ve yat işletmeciliği, deniz brokerliği, deniz ve liman işletme, balıkçılık, gibi bölümlerde eğitim alan ve staj yeri arayan stajyerlere de ulaşabilecektir." şeklinde konuşmalarına son verdi.

Denetim Kurulu raporları üyeler ile paylaşıldı. 

Yapılan oylamada Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edildi.

Toplantının bir sonraki gündem maddesinde 2022 yılına ilişkin bütçe okundu.

TÜDEV Mütevelli Heyetinin 2022 yılı bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler kısmında; İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır söz aldı. Denizcilikte eğitimin önemine dikkat çeken Çakır yaptığı konuşmada:

"TÜDEV, Türk denizciliğinin eğitimi konusunda pek çok görevi belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda bugüne kadar yerine getirdi. Bu anlamda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Malumunuz, Türk denizciliğinin gelişmesinde karşılaştığı birtakım sorunlar var, olmaya da devam ediyor. Elbette, bu sorunlar, çeşitli platformlarda dile getiriliyor. Türk denizciliğinin sorunlar safhasında iki konu öne çıkıyor. Birincisi, denizcilik sektörünün finansa erişimi. İkincisi ve en önemlisi denizcilik eğitimi. Denizlerde nitelikli insan yetiştirilmesi konusu.Tarih boyunca belirli öğelerden beslenen insan kaynağı arzı, süreç içinde çeşitlenmiştir. Türk denizciliği nezdinde sayı olarak, insan kaynağında şuan itibarı ile bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ancak nitelik olarak, aynı insan kaynağının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu eksikliği “stajyer” konusunda yoğun olarak görmekteyiz. Hâlen daha gemi adamları ve zabitan eğitimleri konusu uzun stajlarda belli sıkıntılara neden oluyor. TDM ÖZEL HABER

Bugüne kadar yapılan çalışmalar kısmi çözümler üretti. “Denizci ülke denizci millet” hususunda ülkemizin uluslararası standartlarda çağdaş bir “stajyer gemisine” ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. TÜDEV, bu konuda bir liderlik üstlenebilir. Bu durum için gerekli kaynak Deniz Ticaret Odası’dır. Oda bütçesinde oluşan fazlalık doğrultusunda bu durum elzem hâle getirilebilir. Ancak daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Bu standartlarda bir geminin maliyeti yüksek olacaktır. Türk denizciliğine bu geminin
kazandırılması için her türlü girişime destek vereceğiz. Çok geçmeden bu sürecin başlaması gerektiği kanaatindeyim." açıklamalarında bulundu. (TDM ÖZEL HABER)

Genel Kurul Toplantısının kapanışında bir kez daha kürsüye çıkan TÜDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, dilek ve temenniler kısmında dile getirilen Denizcilik Eğitim Gemisi ve gemilerde Türk gemi adamlarının daha fazla istihdam edilmesi konuları hakkında açıklamalarda bulundu.Kıran yaptığı konuşmada:

"Vakıf anlamında TÜDEV'den daha güçlü bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Bu çatı altında sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Sorunlarımızı elbette değerlendiriyoruz. Düşünce ve planlarımız var. Bunları yerine getirmek kolay olmayacak. Bazen, alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Staj konusundaki sorunu Ünay Baylan ve ekibiyle tespit ettik. Ancak çözüm konusunda yol alamıyoruz. Aslında bakılırsa; "kısa staj" diye bir şey yok. Bu bizim ürettiğimiz bir şey. Bu süreç 1 yıl 6+6 ay şeklinde olmalı. Bu üniversitelerin süreci yönetmeyi istemesiyle ilgili. Karadeniz Teknik Üniversitesi, bizim verdiğimiz 6+6 aylık sistem denemesini yapacağını dile getirdi. Tek yapılması gereken tüm üniversitelerin buna uyum sağlaması. Bu konuda üniversitelerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Nasıl olabilir? sorusuna yanıt arayalım. Bunu çözersek, staj gemisi konusuna da gerek kalmayacak diye düşünüyoruz. 6+6 ay stajı birçok konuyu çözebilir." şeklinde konuştu.

TURKDENİZ.COM ÖZEL HABER