TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARINDA YÜZDE 38,9'LUK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARINDA YÜZDE 38,9'LUK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

2024 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 artarak 1 milyon 167 bin 210 TEU olarak gerçekleşti.

adscodeİhracat amaçlı konteyner yüklemeleri %31,4 arttı

Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 artarak 840 bin 499 TEU oldu. Şubat ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %31,4 artarak 434 bin 471 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 artarak 406 bin 28 TEU olarak gerçekleşti.  

Transit konteyner elleçlemeleri %109,3 arttı

2024 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %109,3 artarak 267 bin 207 TEU oldu. Şubat ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 59 bin 503 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2024 yılı Şubat ayında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 262 bin 839 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 177 bin 541 TEU’sunu (%67,5’ini) dış ticarete konu konteynerler, 74 bin 468 TEU’sunu (%28,3’ünü) transit konteynerler ve 10 bin 830 TEU’sunu da (%4,12ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 200 bin 561 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı ve 186 bin 851 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti. 2024 Şubat ayında 14 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 989 bin 709 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %84,8'ini oluşturmaktadır.

En fazla konteyner elleçlemesi Çin ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Çin, 2024 yılı Şubat ayında 119 bin 523 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Çin’i sırasıyla 110 bin 293 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar ve 86 bin 396 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar takip etti.En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2024 yılı Şubat ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 50 bin 847 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %88,5’i (45 bin 11 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 38 bin 326 TEU ile Çin’e ve 28 bin 142 TEU ile İspanya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını Mısır’dan gelen konteynerler oluşturdu

2024 yılı Şubat ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 48 bin 374 TEU ile Mısır’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %90,3’ü (43 bin 664 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 45 bin 414 TEU ile Yunanistan’dan ve 40 bin 231 TEU ile İsrail’den gelen konteyner taşımaları takip etti. 

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %9,8’i Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2024 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 840 bin 499 TEU konteynerin %9,8’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 artışla 82 bin 237 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %26,8 artışla 758 bin 262 TEU oldu. 

Dolu konteyner elleçlemeleri %38,0 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2024 yılı Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,0 artarak 880 bin 180 TEU oldu. Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %41,6 artışla 287 bin 29 TEU olarak gerçekleşti. Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen konteynerlerin %75,4’ünü dolu konteynerler, %24,6’sını ise boş konteynerler oluşturmaktadır. Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 167 bin 210 TEU konteynerin %24,9’unu (290 bin 512 TEU) 20’ lik konteynerler, %75’ini (874 bin 974 TEU) 40’lik konteynerler ve %0,1’ini (bin 724 TEU) de 40’ ten büyük konteynerler oluşturmaktadır.