TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI %9,2 ARTTI...

TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI %9,2 ARTTI...

2024 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artarak 47 milyon 351 bin 510 ton olarak gerçekleşti.

adscodeİhracat amaçlı yüklemeler %19,4 arttı

2024 yılı Mart ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %19,4 artarak 12 milyon 804 bin 476 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 artarak 23 milyon 880 bin 435 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artarak 36 milyon 684 bin 911 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları %7,5 azaldı

2024 yılı Mart ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azalarak 5 milyon 699 bin 607 ton oldu. Mart ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon 966 bin 992 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2024 yılı Mart ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 720 bin 348 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 6 milyon 545 bin 170 tonunu (%84,8’sini) dış ticaret yükleri, 765 bin 39 tonunu (%9,9’unu) kabotaj yükleri ve 410 bin 139 tonunu ise (%5,3’ünü) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 365 bin 591 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 669 bin 99 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Mart ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 39 milyon 402 bin 108 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %83,2’sini oluşturmaktadır.En fazla artış motorin yük cinsinde oldu

2024 yılı Mart ayında ayında limanlarımızda 3 milyon 507 bin 326 ton motorin yük elleçlemesi gerçekleşti. Motorin, 691 bin 922 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%24,6’lık artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 507 bin 340 ton artış ile 40’lik dolu konteyner ve 394 bin 266 ton artış ile demir cevheri ve konsantreleri yük cinsi takip etti. LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ise 505 bin 22 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%34,8’lik azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 267 bin 531 tonluk düşüş ile kok ve yarı kok kömürü ve 147 bin 933 tonluk düşüş ile taş kömürü (briketlenmemiş) yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2024 yılı Mart ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 40 bin 381 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 846 bin 263 ton ile motorin ve 567 bin 787 ton ile feldispat yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu

2024 yılı Mart ayında ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 810 bin 790 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 4 bin 896 ton ile hurda demir ve 1 milyon 920 bin 684 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti. En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2024 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 517 bin 128 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 130 bin 265 ton ile Amerika’ya ve 792 bin 892 ton ile İspanya’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 312 bin 496 tonu (%20,6’sı) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 204 bin 632 tonu ise (%79,4’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2024 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 832 bin 784 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 745 bin 847 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 178 bin 99 ton ile Ukrayna’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 383 bin 449 tonu (%4,9’u) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 449 bin 335 tonu ise (%97,1’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %8,1’i Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2024 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 36 milyon 684 bin 911 ton yükün %8,1’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mart ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 965 bin 1 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 33 milyon 719 bin 910 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 arttı.

Limanlarımızda elleçlenen katı dökme yük miktarı %8,6 arttı

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2024 yılı Mart ayında en fazla elleçleme 14 milyon 277 bin 111 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 13 milyon 692 bin 853 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 artan katı dökme yükler ve 12 milyon 577 bin 485 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre ton bazında %18,1 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Mart ayında araç içi taşınan yükler de 1 milyon 89 bin 213 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı.