TURSSA'DAN 20'NCİ YILA ÖZEL MESAJ...

TURSSA'DAN 20'NCİ YILA ÖZEL MESAJ...

Gemi Tedarikçileri Derneği TURSSA, 20. yıla özel bir mesaj yayımladı.

adscode

TURSSA'nın yayımladığı mesaj şu şekilde:

"20. Kuruluş Yıldönümünde Sürdürülebilirlik Farkındalığı ile TURSSA… 

TURSSA ailesi olarak 2023 yılında, hem Cumhuriyetin 100. yılına hem Derneğimizin 20. yılına ulaşmanın heyecanını taşıyoruz.

Türk Gemi Tedarik Sektörü’nü kurumsal bir çatı altında toplayarak 4 Temmuz 2003 tarihinde kurulduğumuzdan bu yana, Deniz Ticaret Odası ve Türkiye’nin ilgili tüm Kamu Kurumları ile ortak paydada buluşarak çalışıyoruz. Aynı zamanda yurtdışında ISSA ve OCEAN kurumları ile işbirliği içinde, kendi üyelerimiz ve uluslararası gemi tedarik zinciri arasında bir köprü görevi görmekteyiz.

Türkiye’nin, uluslararası denizcilik trafiğinin yoğun olduğu bir jeopolitik konuma sahip olması, Türk Gemi Tedarik Sektörü’ne büyük bir doğal avantaj sağlamaktadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz’e geçiş için tek yol olduğundan dolayı İstanbul kritik bir denizcilik noktası olmakta ve Türkiye, çok önemli bir koridor olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle TURSSA, sadece yurtiçinde değil uluslararası alanda da önemli bir sorumluluğa sahiptir. TURSSA, üyelerine destek sağlamak, global ticaret fonksiyonlarını yerine getirmek, işletme standartlarını tescil etmek ve birlik olmanın sinerjisi ile 20. yılına ulaşmanın haklı gururunu taşımaktadır.

20. yıldönümü nedeniyle, TURSSA için özel bir yıl olan 2023’ten geriye doğru baktığımızda, Derneğimiz her yıl eklenen yeni üyelerle gücünü artırmakta ve mevcut durumda 36 üyesi bulunmaktadır. TURSSA, Yönetim Kurulu Başkanımız Zihni Memişoğlu liderliğinde faaliyetlerine devam etmekte olup üyelerine ve tüm sektöre iş akışı yönünden tam destek sağlamaktadır. Özellikle son dönemdeki pandemi süreci ve yaşadığımız deprem felaketinin ardından iş akışımızın devam etmesi, sektörümüzün gücünü bir kez daha göstermektedir.

Gelişim odaklı 20 yılın ardından, karşımıza çıkan kritik soru ise şöyledir : “Gelecek 20 yılda Türk Gemi Tedarik Sektörü’nün yol haritası nasıl olacak?” TURSSA olarak cevabımızdan gayet eminiz: gururlu bir kutlamadan çok daha fazlası olan yıldönümümüz, bize yeni sorumluluklar ve mücadele dolu yıllar getirecektir. Global alanda iş yapma şekil ve şartlarında, özellikle tedarik zincirinde büyük değişiklikler olmakta, bu durum tüm sektörleri olduğu gibi gemi tedarik sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca, dünya ekonomik görünümü, önümüzdeki dönemde, sadece ekonomik değil jeopolitik gelişmelerden de kaynaklı olarak “belirsiz” olarak tanımlanmaktadır. Gelişen ve gelişmekte olan ülkeler rekabet avantajı için kendilerine yeni stratejiler belirlemektedir. Tüm bu konular Türk Gemi Tedarikçiliği Sektörü’nün ve dolayısıyla TURSSA’nın ajandasında önemli yer tutacaktır.

Ancak TURSSA olarak biz; “Sürdürülebilirlik kavramının” tüm bu konulardan çok daha önemli olarak, bireysel ve kurumsal hayatlarımızda, giderek daha fazla yer kapladığını düşünüyoruz. “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlanan sürdürülebilirlik kavramının, sadece çevre ve doğal kaynakları korumak değil, sosyal ve ekonomik boyutlarının olduğunun bilincindeyiz.

Daha önemlisi, denizlerimizin, büyük ekosistemin en önemli parçalarından biri olması, TURSSA’nın, tüm üyeleri ile sürdürülebilirlik konusunda yüksek bir farkındalık içinde olmasına zemin oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki 3R kuralı (Reduce – Reuse – Recycle) / Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür) ile kaynak kullanımını azaltmak, tekrar kullanmak ve doğaya geri kazandırmak çerçevesinde; doğal kaynakları korumayı, enerji ve para tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Ürün, hizmet ve maddelerin mümkün olduğu kadar doğal dolaşımda kalmasının önemini biliyoruz.

Bu bağlamda, TURSSA, üyelerini kalite yönetim sistemleri, çevre konuları, iş güvenliği sağlığı yönetimi ve diğer konuları kapsayan ISO Sertifikalarını almak üzere teşvik etmektedir. Derneğimiz üye seçimlerini uluslararası alanda kalite rekabeti sağlayabilecek, sektörde yüksek tecrübe ile faaliyet gösteren firmalar arasından seçmektedir. Ayrıca, Derneğimiz tedarikçiler ile taşımacılık arasında bir hizmet köprüsü olarak, geri dönüşümlü materyallerden yapılmış (plastik yerine cam gibi) ürünleri tavsiye etmekte ve ön planda tutmaktadır. İş akışı gereği, çok çeşitli kaynaklardan, farklı miktar ve kategorilerde, her çeşit ürünün ticaretini yapan gemi tedarikçiliği sektörü olarak, doğa dostu ve dönüştürülebilir ambalaj malzemelerinin öneminin ve bunu üyelerimiz ile yaygınlaştırmanın bilinci içindeyiz. Bir diğer önemli konu olan atık yönetimi, bireysel ve kurumsal alanda sıcak gündem maddelerimiz arasındadır.  Diğer yandan, sosyal eşitlik, sosyal refah ve kadın istihdam oranının yüksek olması hedeflerimiz arasındadır. Ek olarak, tüm bu konular ışığında; 20. yılımız kapsamında, üyelerimiz arasında yaptığımız bir anket araştırması ile kollektif olarak hangi adımları atabileceğimizi tespit etmeye çalışıyoruz.

20. yıl heyecanımızı paylaştığınız için teşekkür ediyor, nice 20 yıllara ve yıldönümlerine erişmeyi umuyoruz."