ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE STANTSIZ KATILIM İMKANI SAĞLANACAK...

ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE STANTSIZ KATILIM İMKANI SAĞLANACAK...

Farklı katılım seçeneklerinin de sunulduğu etkinliklerde Bakanlıklarının uygun görmesi halinde stantlı katılım şartının aranmayacağı hususu hüküm altına alındığı bildirildi.

adscode

Ticaret Bakanlığından Uluslararası Etkinliklere Stantsız Katılma İmkanı'na ilişkin alınan yazı şu şekilde:

"5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Yönetim Danışmanlığı, Yeşil Hizmetler ve Diğer Sektörlere ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgelerinde Bakanlık Makamının 05/04/2024 tarih ve 95788872 sayılı Onayı ile değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikle birlikte yararlanıcılara sağlanmakta olan Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteğinin uygulanması ile ilgili olarak, bir etkinliğin desteklenen etkinlikler listesine eklenmesi için stant ile katılım şartı yine mevcut olmakla birlikte, kurgusu itibarıyla stant ile katılımın mümkün olmadığı ya da katılımcılara standın haricinde farklı katılım seçeneklerinin de sunulduğu etkinliklerde Bakanlıklarının uygun görmesi halinde stantlı katılım şartının aranmayacağı hususu hüküm altına alındığı bildiriliyor.

Bu çerçevede, stantsız katılım durumunda destekten yararlanabilmek için etkinliğin kayıt veya katılım ücretine tabi olması gerekmekte olduğu, ilgili etkinlik listelerine Bakanlıkları internet sayfasından erişim sağlanabildiği aktarıldı."