ÜNAL BAYLAN: "HURDA TEŞVİKİ KONUSUNDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE DEĞER VEREN HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

ÜNAL BAYLAN: "HURDA TEŞVİKİ KONUSUNDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE DEĞER VEREN HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda denizcilik sektörüyle ilgili son gelişmeleri anlatan Baylan, "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi inşa Edilmesinin Teşviki" ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Baylan, yaptığı sunumda:

"Geçen yıl bir mevzuat hazırladık. Bilindiği üzere; istediğimiz olumlu anlamda "teşvikin" karşılığını alamadık. Teşvikin üzerine yapılan çalışmalar doğrultusunda; bu sene teşvik yenilendi ve bu sunumla aranıza katıldım. Yönetmelik kapsamında "20 yaş ve üzerinde bulunan gemiler" için bir teşvik hazırladık. Biliyoruz ki; 20 yaş üzerinde ciddi bir gemi yaş ortalaması var.

Her geçen gün artan maliyetler nedeniyle yaşlanan filomuz rekabet gücünü kaybediyor. Rekabet ettiğimiz ülkelere göre uygun koşullarda krediye erişim çok zor. 20 yaşını geçmiş gemilerin riski yükseliyor. Gemi yatırımlarında finansmana erişim olmayınca ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Karadeniz ve Akdeniz havzasında payımızı kaybetmek istemiyoruz. Ülke yükünü kendi filomuzla taşımak istiyoruz. Stratejik ve önemli bir konumdayız. Güçlü bir deniz ticaret filosuna sahip olmak zorundayız. 

Hurda Teşviki konusunda 2016'dan itibaren bir çalışma yapılıyor. Ardından; Teşvik ve Destek Yönetmeliği 28 Nisan 2021'de yayımlandı. Gelen talepler üzerinde 28 Haziran 2022'de revize edildi. Her yıl ömrünü tamamlamış 10 gemiye, yatırım maliyetinin yaklaşık %20'si civarında bir teşvik sağlayarak filomuz yaş ortalamasının dünya ortalaması olan 15'e düşürülmesini hedefliyoruz.

Yapılan teşvik kapsamı 50 GT ile 5.000 GT arası 20 yaş ver üzeri olarak belirlendi. Her yıl 25.000 GT'yi geçmemek üzere en fazla 10 adet gemi için, yaşı tonajı ve sefer bölgesi dikkat alınarak teşvik verilecek.

Teşvik tutarı, fosil yakıt kullanılması halinde 1,5 katı, LNG ve hibrit sistemlerde dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanılması halinde ise 2,5 katı (hurda bedelinin) bir teşvik vereceğiz.

Teşvik tutarı, geminin boş ağırlığı ile güncel hurda fiyatının çarpılması suretiyle tespit edilecek. Kabul edilen başvurular için toplam teşvik tutarını içeren "Teşvik Uygunluk Belgesi" düzenlenecek.


Yararlanıcı tarafından, belge düzenlenme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde yüklenici ve yeni geminin inşasına yönelik sözleşme yapılarak İdare'ye ibraz edilmesi gerekiyor.

Hurdaya ayrılmak üzere sicilden terkin edilen gemiler hiçbir şartta tekrar sicile kaydedemezsiniz.
Başvuru tarihi itibarıyla hurdaya ayrılacak gemi üzerinde sabıka kaydı, seferden men, ipotek, haciz veya herhangi bir takyidat olmaması gerekiyor.

Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanması gerekiyor. Türkiye'de inşa edilecek ve yerli katkı oranı işçilik dahil en az %50 olacak. Klas kuruluşu gözetiminde inşa edilecek.

Yeni inşa olunan gemi üzerine, ödeme yapılmadan önce kullandırılacak teşvik tutarı kadar birinci derece ve birinci sıradan döviz cinsinden ipotek konulacak veya aynı tutarda Bakanlık lehine "banka teminat mektubu" düzenlenerek teslim edilecek.

Teşvik ödemesi, inşa olunacak geminin hurda teşvik tutarında olacak şekilde 3 taksitte yükleniciye (tersaneye) yapılacak. Süresinde tamamlanmayan projelere ödeme yapılmayacak.

Amacımız sistemi güzel şekilde başarabilmek. Umut ediyoruz ki; daha sonra güzel revizeler ile kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Bu sistemi hep beraber güzel noktalara getirmek istiyoruz. Denizcilik sektörüne değer veren herkesin desteğini bekliyoruz. tdm özel haber

Yapılan algıları yıkmaya çalışıyoruz. Denizciliğimizin gelişmesi için önemli bir nokta. Filonun gelişmesi için emek veren herkesin yanındayız. Başvurularınızı bekliyoruz. Bunun yanı sıra ifade etmek istediğim başka bir konu ise; B
akanlığımız, dijitalleşmenin öncüsü. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Bütün belgelerin dijital olmasını istiyoruz. Bütün gemi adamlarının dünyanın her yerinden bütün belgelerini alabileceği bir sistemi devreye soktuk. 15 Ağustos'ta bunu sizlerle paylaşacağız. Aksaklıklar yaşandığında tölerans istirham ediyoruz ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Ünal Baylan'ın konuşmasının ardından; Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, kendisine günün anısına plaket takdim etti.

KAYNAK: TURKDENİZ.COM ÖZEL HABER