UZMAR, OTONOM VE ÇEVRECİ DENİZ ARAÇLARINA ODAKLANDI

UZMAR, OTONOM VE ÇEVRECİ DENİZ ARAÇLARINA ODAKLANDI

UZMAR, insansız ve alternatif yakıtlarla çalışan deniz araçları konusunda da çalışmalarını hızlandırdı.

adscode

Teknolojik, çevreci, modern ve güvenli denizcilik ortamının yaratılması misyonuyla faaliyet gösterdiği alanlarda sektöre öncülük yapan UZMAR’ın yolu denizci gelenekten gelerek, sektörün geleceği olan otonom teknolojilere uzanıyor. UZMAR, geleceğin deniz araçlarını geliştirilmek ve Türkiye denizciliğine kazandırmak için gerek insansız/otonom projelerinde gerekse alternatif yakıtla çalışan deniz araçları alanında yoğun bir çalışma yürütüyor.

UZMAR, operasyon alanındaki uzun yıllara dayanan denizcilik tecrübesi ile ilerici mühendislik disiplinlerini bünyesindeki araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında birleştirilerek metanol yakıtlı ve elektrikli deniz araçları geliştirme çalışmalarına otonom deniz araçlarını da ekledi.

Bu çerçevede UZMAR koordinatörlüğünde, Berlin Teknik Üniversitesi, Friendship System AG, OES Denizcilik, SVA Postdam ortaklığı ile, Piri Reis Üniversitesi danışmanlığında geliştirilen ‘Autoplan Projesi’, otonom seyir asistanının (INA) geliştirilip entegre edilmesi ile geçtiğimiz hafta ilk seyir testlerini tamamladı. Prpje, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen ve ERA-NET Cofund’un Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı MarTERA kapsamındaki, TÜ

BİTAK-TEYDEB’in 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesince maddi olarak teşvik ediliyor.

ERA-NET Cofund ’ın desteklediği bir Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programı olan MarTERA (Yeni Bir Çağ için Denizcilik ve Deniz Teknolojileri) 16 farkı ülkenin iş birliği yaptığı bir konsorsiyumdan oluşuyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen MarTERA, Autoplan gibi deniz taşımacılığı, gemi inşa ve onarımı, açık deniz ve deniz altı faaliyetleri gibi sürdürülebilir mavi ekonomiler için yüksek potansiyele sahip projeleri destekliyor.

UZMAR tarafından optimizasyon için kullanılan temel gövde formunun tasarlandığı ve inşa edildiği projede Berlin Teknik Üniversitesi kayıcı teknelerin manevralarını tahmin edebilecek matematiksel model geliştiriyor. Autoplan’ın gövdesinin optimizasyonu Friendship System AG tarafından yapılırken, Offshore Engineering Solutions Inc., Berlin Teknik Üniversitesi ile birlikte oluşturdukları matematiksel modeli uygulayarak kaptana yardımcı otonom seyir asistanı (INA) sistemini geliştiriyor. Piri Reis Üniversitesi’nin danışmanlığını yaptığı projenin itme kuvveti ölçümü de dahil olmak üzere model ölçekli ve tam ölçekli testleri SVA öncülüğünde yapılıyor. Benzerlerinden çok daha verimli ve çevreye duyarlı bir kayıcı tekne tasarımına sahip Autoplan, düşük yakıt tüketimine sahip olmasının yanında aynı zamanda yüksek hızlara çıkabiliyor.

HABERİN KAYNAĞI: EKONOMİM

Etiket