6. EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ DÜZENLENDİ

6. EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ DÜZENLENDİ

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Salih Zeki Çakır deniz yolu taşımacılığı lojistik sektörü açısından önemine vurgu yaptı.

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin birinci gününde;

“Covid 19 Pandemisinin Türk Lojistik Sektörüne Etkileri, Türkiye’nin Ekonomi ve Lojistikte Yeni Rotasının Parametreleri Neler Olacak?” “Geleceğin Lojistik Tasarımlarında Neler Ön Plana Çıkıyor?” “Covid 19’un Hava Kargo Sektörüne Etkileri Neler Oldu?” “Hava Kargoda Dijital Dönüşümün Getirdiği Fırsatlar, Türkiye’nin Hava Kargodaki Konumu ve Hedefler” “Türkiye Uluslararası Hub Olmak İçin Hangi Adımları Atmalı?” “Kara Deniz ve Demiryolu Entegrasyonu Neden Önemli?” “Kuşak-Yol ve Benzeri Projelerin Türk Lojistik Sektörüne Etkileri Neler Olacak?” “Covid 19 Sonrası Ulusal ve Uluslararası Ekonomilerin Yeni Rotasını Neler Belirleyecek?” “Dünya Ekonomisi Gelecek Dönemde Nasıl Şekillenecek?” başlıklarını tüm detaylarıyla ele aldı.

Covid-19 Pandemisinin Türk Lojisik Sektörüne Etkileri başlıklı birinci oturumda; UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, SHGM Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu konuşma yaptı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, deniz yolu taşımacılığı lojistik sektörü açısından önemine vurgu yaptı.Salih Zeki Çakır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Lojistik denilince belki ilk akla gelen denizcilik sektörü olmayabilir, ancak bu durum böyle değil. O yüzden; böylesi önemli bir toplantıda sizlere kendi alanım olan denizcilikten bahsetmek istiyorum. Türk denizciliği, takriben 30 Milyon DWT kapasitesiye sahip. Bu kapasite; 2008’den bu yana finansal kriz sonrası en yüksek seviyedir.

Sektörümüzde; taşımacılık alanında iki önemli gösterge referans alınır. Londra Bazlı Baltık Kuru Yük Endeksi ve yerli kuruluşumuz olan İstanbul Navlun Endeksi (ISTFIX).

Navlun gelirlerinde çok ciddi bir yükselme ortaya çıktı. Pandemi dolayısıyla kötü bir süreç geçirmiş olsak da bu süreci toparlama aşamasına gelmeye başladığımızı düşünüyorum. Navlun krizine nasıl çözümler getiririz diye düşündük. Üzerinde çalıştık. Ancak küresel çözüm gerektirdiği için çare olmadı. 

Buna küresel bir çözüm getiremedikten sonra bir manası olmuyor. Pandemi sürecinde; deniz taşımacılığı ve lojistiğin önemi sarih bir şekilde ortaya çıktı. Geçmiş yıllardan alınan derslerden dolayı; bir kararlılık söz konusu. Ülkemizin önünün her alanda açılmasını temenni ediyorum.

Deniz taşımacılığında ne kadar iyi olsanız da bir ürünü uygun bir maliyetle ulaştıramıyorsanız, başarılı sayılmazsınız. Bu sektördeki gelişmelerin daha iyi olması için projeler üretmeli ve elimizden geleni yapmalıyız."

Daha sonrasında; UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener bir konuşma gerçekleştirdi. Eldener, konuşmasında şu açıklamarda bulundu:

"Pandemi döneminde; Türk dış ticaretinde maliyet artışları söz konusu oldu. Dünya tarihinde görülmemiş değerlerle karşı karşıyayız. Sektör olarak elimizden geleni yapsak da elimizden bir şey gelmiyor.

Bu global bir konu. Hava kargoda da yeterli kapasite yok. Lojistikteki kriz, sadece deniz taşımacılığını etkilemiyor. Tedarik zincirindeki maliyetler olağanüstü arttı.Bu süreçte, işi yapma şekillerimiz değişiyor. Yükselen navlunlar, stratejik satın alma denilen bir kavramı ortaya çıkarttı.

Elektronik ticaret lojistiği de çok hızlandı. Gerek karayoluyla gerek havayoluyla e-ticaret lojistiği hayatımızın dönüm noktalarından birisi olacak. Türkiye’de transit taşımacılığının eksiksiz çalışabilmesi gerekiyor. "Sonrasında; İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yalçın Özden, bir konuşma yaptı. Konuşmasından başlıklar ise şu şekilde:

"Lojistik, sadece bir malın bir yerden bir yere taşınmasından ibaret değildir. Birçok kavramı barındırır.
Taşımacılık sektörü, her geçen gün daha önemli bir hâle gelmekte. Ülkemizin konumunun önemi nedeniyle lojistik sektöründeki gelişmelere ayak uydurmalıyız.

Pandemi süreci her sektörü olduğu gibi, lojistik sektörünü de oldukça kötü etkiledi. Son yıllarda yaşanan kriz sürecinde bile; teknolojik gelişmelerin paralelinde, gümrüklerimiz görevlerini yapmaya devam etti.
Bu süreçte gümrüklerimizde; dezenfektan çalışmalarımız dahi yapıldı. Teknolojik sürece uyum sağlayabilmek için, altyapı çalışmalarımız da güncellemeler yaptık."

Ardından SHGM Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu, lojistik kavramının önemini vurguladı.

Havacılık kısmında çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Başoğlu, bu konuda ortak stratejik kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Birinci oturumun sonunda; CEVA Lojistik Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Murat Karadağ, Lojistikte Geleceğin Tasarımları ve Trendleri ile ilgili sunum yaptı.

Sunumunda denizcilik sektörüne de değinen Karadağ şu açıklamaları yaptı:

"Deniz taşımacılığında yaşanan sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Sektörde, bu süreçte arz ve talep dengesizliği yaşandı. Liman kapasiteleri, yetersiz kaldı. Pandemi sürecinde navlun değerlerinin artışı ticareti olumsuz etkiledi. Pazarlamada yapılan premium hizmetlerin olumsuz etkileri görüldü. Yine bu süreçte; yeni stratejik iş birlikleri yaşandı. Lojistiği ilgilendiren tüm alanlarda; teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Çözümlemeye istişare ederek, iletişim kurarak başlamalıyız."

İkinci oturumda; Reibel Taşımacılık Genel Müdürü Arif Badur moderatörlüğünde gerçekleşti. Badur'un konukları ise; SHGM Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu, Ekol Lojistik Global Forwarding Genel Müdürü Mehmet Özal ve ACC Türkiye Başkanı Serkan Demirkan oldu.

Oturumda; Hava Kargo Taşımacılığı konusu değerlendirildi. Covid-19'un Hava Kargo sektörüne olan olumlu olumsuz etkileri konuşuldu. Dijital dönüşümün hava kargo taşımacılığına getirdiği fırsatlar anlatıldı. Son olarak, hava kargo taşımacılığının pandemi dönemini nasıl geçirdiği ve kısa vadedeki hedefleri konuşuldu.

Üçüncü oturum, Konsped Genel Müdürü Mete Tırman moderatörlüğünde yapıldı. Konuklar ise; Solmaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı / TÜSİAD Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu Başkanı, DTD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Koçyiğit, Sabay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen oldu.

Oturumda; Lojistik sektörünün gelecek perspektifleri konuşuldu. Türkiye'nin uluslararası hub olabilmesi için ne gibi adımlar atması gerektiği tartışıldı. Lojistik sektöründeki, kara - deniz ve demiryolu entegrasyonunun önemine değinildi. Yapılan projelerin, Türk lojistik sektörüne etkilerinin neler olabileceği konuşuldu.

Dördüncü oturum, DIŞYÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Çınar moderatörlüğünde gerçekleşti.

Çınar'ın konuğu ise; İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın oldu.

Oturumda; Covid-19 sonrası uluslararası ekonomilerin yeni rotasını nelerin belirleyeceğine dair bilgiler verildi. Dünya ekonomisini günümüzde ve gelecekte nelerin etkileyeceğinden bahsedildi. Türkiye, bu fırsatları nasıl değerlendirecek? sorusuna yanıtlar arandı.

Kaynak: TURKDENİZ.COM