ADANA VE MERSİN'İN DENİZİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

ADANA VE MERSİN'İN DENİZİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), ‘Mavi Ekonomi Atlası’ hazırlayarak, Adana ve Mersin’in deniz potansiyelini ekonomiye kazandıracak.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, mavi ekonominin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için hareke geçtiklerini, projeyi “Çukurova Bölge Planı” kapsamında yürüteceklerini belirtti.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), sorumluluk alanındaki Adana ve Mersin’in deniz potansiyelinin ekonomiye kazandırılması ve mavi ekonominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için harekete geçti. Ajans, Mersin Körfezi’nden İskenderun Körfezi’ne kadar uzanan Doğu Akdeniz’de, denize dayalı geleneksel faaliyetler ile yenilikçi ekonomik faaliyetlerin bir arada gerçekleştirilmesinin olanaklarını araştırarak Türkiye’de ilk kez “Mavi Ekonomi Atlası” hazırlayacak.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, 15’inci yılını dolduran ajansın bugüne kadar bölgede 2022’nin güncel rakamlarıyla toplam 2.1 milyar liralık yatırımın gerçekleştirilmesine destek sağladığını, bu yıl Çukurova Bölge Planı çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla kalkınma çabalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“ODTÜ ile Mavi Büyüme çalışması da yapılacak”

Çukurova Bölge Planı’nın bölgede kalkınma adına yürütülen tüm proje ve faaliyetler için rehber bir doküman olacağını ifade eden Ahmet Rifat Duran, “Bu planda bölgenin ana hedeflerini, stratejilerini belirliyoruz, bir yön çiziyoruz. Çok geniş katılımlı, paydaşlarla işbirliğini içeren, çalıştay ve arama konferansları ile uzun soluklu bir çalışma” dedi. Bölge planı hazırlıklarının yanı sıra iki önemli çalışma daha yapacakla rını açıklayan Duran, şöyle devam etti: “Bunlardan ilki; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile işbirliğinde gerçekleştirileceğimiz ‘Mavi Büyüme’ çalışmasıdır. Çalışma ile bölgede gelişmeye uygun, denize dayalı sektörlerin belirlenerek yenilikçi uygulamalar ile desteklenmesi, verimliliğin artırılması, bölgenin üretim ve istihdam artışına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu çalışmada, Mersin Körfezi başta olmak üzere tüm Doğu Akdeniz’de, denizle ilişkili sektörlerin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı biçimde büyümesinin olanakları araştırılacak, mekânsal veriler ve bilimsel araştırma sonuçları ile Türkiye’de ilk kez oluşturulacak Mavi Ekonomi Atlası sayesinde yeni ekonomik yatırımlar için en uygun bölgeler ve alternatif ekonomik faaliyetler belirlenecek, denizcilik faaliyetleri ile ilişkili turizm, gıda, enerji ve sağlık gibi sektörlerde potansiyel ortaya konularak ilgili sektörlerde yatırım imkânları tespit edilecek.”

Sanayi mekânlarına yönelik plan

Çukurova Bölge Planı hazırlıkları ile eşzamanlı yürütülecek olan ikinci çalışmanın ise sanayi alanlarına yönelik olduğunu aktaran Ahmet Rifat Duran, şu bilgileri verdi: “Bu bölge çok ciddi sanayi geçmişi, üretim ve ticaret kültürü olan bir bölge. OSB’ler, metal sanayi siteleri, küçük ölçekli sanayi siteleri dışında da pek çok sanayi kuruluşunu içinde barındırmakta. Öte yandan, bölgede önemli bazı OSB ve KSS kuruluş çalışmaları da devam etmekte. Bu sanayi alanlarının bölgeye ciddi etkileri olacağı aşikar. Kuruluş çalışmaları devam eden bu sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüme uygun biçimde gelişmelerini sağlamak, çevreye olası etkilerini öngörerek bazı önemli altyapı projelerini geliştirebilmek için çevresel ve mekânsal bir değerlendirme çalışması yapmak istiyoruz.”

Kaynak: Dünya Gazetesi