İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sona erdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sona erdi

İTÜ MTAL öğrencilerinin TÜBİTAK desteğiyle hazırladığı 20 projelik TÜBİTAK Bilim Fuarı Ortaköy’deki okul bahçesinde yapıldı.

TÜBİTAK 2013 yılından bu yana ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin bilimsel çalışmalarını destekliyor. TÜBİTAK’ın Bilim Fuarları Destekleme Programı çocukların soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katlı sağlıyor, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunuyor. Projede bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrencilere takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasını amaçlanıyor.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan İTÜ MTAL, bu yıl 7 inceleme, 7 araştırma, 6 da tasarım projesini TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdi.

12 öğretmenin danışmanlık ettiği 60 öğrenci, biyoçeşitlilik, doğal afetler ve afet yönetimi, göç ve uyum, sağlıklı beslenme, ekolojik denge ve bilim tarihi temalarında hazırladıkları inceleme türündeki projelerde, merak ettikleri bir konuyla ilgili daha önceden üretilmiş olan bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyip konuya ilişkin genel bulgular ortaya koydu.

Bununla birlikte tarım teknolojileri ve seracılık, dijital dönüşüm kültürel miras, sağlıklı beslenme ve değerler eğitimi alanlarında araştırma projesi yapan öğrenciler, farklı alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik hipotezler ortaya koyup test ettikleri ve elde ettikleri bulguları yorumladı. Öğrenciler tasarım türündeki projelerde ise robotik ve kodlama, yenilenebilir enerji, doğal afetler ve afet yönetimi ve kültürel miras alanlarında günlük hayatlarında karşılaştıkları bir problemi çözecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir model / araç geliştirip test ettiler.


İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Halim İpek ve Başkan Yardımcıları da ziyaret etti.