KOSDER, AB EMİSYON TİCARET SİSTEMİ UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE GELECEĞE BAKIŞ İSİMLİ PANELİ GERÇEKLEŞTİRDİ

KOSDER, AB EMİSYON TİCARET SİSTEMİ UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE GELECEĞE BAKIŞ İSİMLİ PANELİ GERÇEKLEŞTİRDİ

KOSDER ile Alpha Marine Consulting P.C.'nin iş birliği ile gerçekleştirilen "AB EMİSYON TİCARET SİSTEMİ UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE GELECEĞE BAKIŞ" isimli panel oturumu düzenlendi.

adscode

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği ile Alpha Marine Consulting P.C.'nin iş birliği ile gerçekleştirilen "AB EMİSYON TİCARET SİSTEMİ UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE GELECEĞE BAKIŞ" isimli panel oturumu düzenlendi.

Panele denizcilik sektöründen birçok isim katılım sağladı.Panelin konuşmacısı, Alpha Marine Consulting P.C'nin Teknik Direktörü Philip Tsichlis idi.

Tsichlis'in yapmış olduğu sunumdan öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

"AB Emisyon Ticaret Sistemi ( EU ETS), 2024 yılından itibaren deniz taşımacılığı emisyonlarına genişletildi.

Yeni kurallar, 5 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

AB Emisyon Ticaret Sistemi, gemi emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması (MRV) ile birlikte, Avrupa Komisyonu'nun deniz taşımacılığındaki sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik ana araçlarından biri hâline geldi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 1994 yılında yürürlüğe girdi. Deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar, denizcilik gündeminin bir parçası olmasına rağmen, bu emisyonlar Kyoto Protokolü'ne veya COP'a dahil edilmemişti.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği, başlangıçta CO2 emisyonlarını 2050 yılına kadar 2005 seviyelerinin en az %40'ı oranında azaltmayı taahhüt ettiğinden, ilk olarak 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlükte olan MRV (İzleme, Raporlama ve Doğrulama) adı verilen kendi CO2 emisyonları izleme planını kabul etti.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), MARPOL Ek-VI değişikliklerini kabul ederek (1 Mart 2018'den itibaren) MRV planını küresel hâle getirdi.

IMO ayrıca, her ikisi de hız azaltmayı amaçlayan EEXI ve CII'yi kuran ek MARPOL Ek VI değişikliklerini (1 Kasım 2022'den itibaren) kabul etti.

Avrupa Birliği, 'Fit for 55' yönetmelik paketinin bir parçası olarak 1 Ocak 2024'ten itibaren Deniz Taşımacılığını AB ETS'ye dahil etmeye karar verdi.

IMO, şu anda toplam yıllık sera gazı emisyonlarını azaltmak ve 2050 yılına kadar 'net sıfıra' ulaşmak için sera gazı emisyonlarını azaltma önlemlerine odaklanıyor.Avrupa Birliği MRV ve ETS çerçevesini şu maddeler ile geliştirmeyi hedefliyor:

Veri toplama metodolojisi; tank sondajları, akış ölçerler, emisyonların doğrudan ölçümü, kullanılacak hesaplamaların ve formüllerin tanımı, kontrol faaliyetleri, veri arşivleme, iyileştirme olanaklarının düzenli olarak belirlenmesi, verilerin yıllık bazda raporlanması, MP'nin AB Kılavuz ilkelerine uygunluğunun sağlanması, izlemenin MP'ye uygun olarak yapıldığından emin olunması, izlemenin AB Kılavuz ilkelerine uygun olarak yapıldığından emin olunması.

ETS'nin hedefi, 2005'ten 2030'a kadar emisyonları %62 oranında azaltmak...

Tavan sınır, emisyon tahsisatları cinsinden ifade edilir ve bir birim tahsisat bir ton CO²’e (karbon dioksit eşdeğeri) salım hakkı verir. İşletmeler, kendilerine tahsis edilen tahsisattan daha fazla sera gazı emisyonu üretemezler. Aksi takdirde ağır cezalar uygulanır.  EU ETS kapsamında bulunan şirketler, bir raporlama dönemindeki emisyonlarına karşılık gelen AB tahsisatlarını satın alıp Birlik Siciline teslim etmek (kullanmak) zorundadırlar. Örneğin, bir şirket  EU ETS Direktifii kapsamına giren 10,000 ton CO² salarsa, bu şirket, takip eden yılın 30 Eylül'üne kadar 10,000 birim tahsisat satın almak ve teslim etmek zorundadır. Emisyon tahsisatları açık artırmayla satılmakta olup, şirketler bunları ikincil piyasalarda alıp satabilirler.EU ETS kapsamındaki deniz taşımacılığı şirketleri, yıllık emisyonları izleme ve raporlama amacıyla onaylı bir izleme planına sahip olmak zorunda.

Her yıl, şirketler, sorumlulukları altındaki her gemi için bir emisyon raporu, aynı zamanda şirket düzeyinde bir emisyon raporu (ETS amaçları için raporlanacak gemi verilerini birleştirme) sunmak zorundadırlar.

Bir yılın verileri, bir sonraki yılın 31 Mart'ına kadar akredite edilmiş bir doğrulayıcı tarafından doğrulanmalıdır (yönetim otoritesi tarafından talep edilirse, bu tarih 28 Şubat olabilir).

Doğrulandıktan sonra, şirketler aynı yılın 30 Eylül'üne kadar eşdeğer sayıda ödeneği teslim etmek (kullanmak) zorundadır.

Denizcilik şirketleri 2018'den beri MRV Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklere tabidir.

Veriler, Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) tarafından işletilen ve diğer faydaların yanı sıra gemilerin emisyonlarına ilişkin güvenilir verilerin yayınlanmasına olanak tanıyan bir platform olan THETIS-MRV aracılığıyla rapor edilmeli."

Alpha Marine Consulting P.C'nin Teknik Direktörü Philip Tsichlis, panel konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ve oturum son buldu.

TÜRK DENİZ MEDYA