LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI YÜZDE 6,2 ARTTI

LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI YÜZDE 6,2 ARTTI

2021 yılı Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 43 milyon 266 bin 435 ton olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,3 artarak 299 milyon 168 bin 302 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yüklemeler %4,2 arttı

2021 yılı Temmuz ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 artarak 12 milyon 111 bin 491 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 19 milyon 195 bin 174 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 artışla 219 milyon 512 bin 88 ton oldu.

Transit yük taşımaları %17,7 arttı

2021 yılı Temmuz ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,7 artarak 6 milyon 688 bin 428 ton oldu. Temmuz ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 271 bin 342 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,0 arttı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2021 yılı Temmuz ayında Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 771 bin 181 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 5 milyon 700 bin 156 tonunu (%84,2’sini) dış ticaret yükleri, 911 bin 265 tonunu (%13,5'ini) kabotaj yükleri ve 159 bin 760 tonunu ise (%2,4’ünü) transit yükler oluşturmaktadır. Kocaeli Liman Başkanlığını 6 milyon 575 bin 645 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı ve 6 milyon 132 bin 285 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı takip etti.

Temmuz ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 36 milyon 300 bin 475 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %83,9’unu oluşturmaktadır.

En Fazla Yük Elleçlemesi Yapılan İlk 10 Liman Başkanlığı, Temmuz 2021En fazla artış Taşkömürü yük cinsinde oldu

2021 yılı Temmuz ayında limanlarımızda Taşkömürü (Briketlenmemiş) yük cinsinde 2 milyon 182 bin 518 ton elleçleme gerçekleşti. Taşkömürü (Briketlenmemiş), 371 bin 570 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%20,5’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 215 bin 869 ton artış ile Alüminyum Cevheri (Boksit) ve Konsantreleri ve 204 bin 918 ton artış ile LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) yük cinsleri takip etti. Diğer Çimentolar ise 342 bin 968 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 252 bin 85 tonluk düşüş ile 40’lık Konteyner içinde taşınan yükler ve 220 bin 358 tonluk düşüş ile Demir-Çelik Ürünleri yük cinsi takip etti.

Dış ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük cinsi Ham Petrol oldu

2021 yılı Temmuz ayında Ham Petrol 2 milyon 535 bin 198 ton ile dış ticarette limanlarımızda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla, 2 milyon 301 bin 181 ton ile Hurda Demir ve 2 milyon 182 bin 518 ton ile Taşkömürü (Briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti. 

Denizyolu ile Yapılan Dış Ticarette İlk 5 Yük Cinsi*, Temmuz 2021Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi Portland Çimento oldu

2021 yılı Temmuz ayında Portland Çimento yük cinsi limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 8 bin 681 ton ile ilk sırayı aldı. Portland Çimento yük cinsini sırasıyla, 947 bin 819 ton ile Klinker ve 667 bin 472 ton ile Feldispat yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi Ham Petrol oldu

2021 yılı Temmuz ayında Ham Petrol limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 535 bin 198 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 297 bin 71 ton ile Hurda Demir ve 2 milyon 182 bin 518 ton ile Taşkömürü (Briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti.

Dış ticarette en fazla yük taşıması yapılan ülke Rusya oldu

2021 yılı Temmuz ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 5 milyon 32 bin 32 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 957 bin 262 ton ile İtalya, 1 milyon 525 bin 40 ton ile Amerika takip etti. Rusya ile yapılan taşımaların 352 bin 629 tonu (%7,0’ı) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 679 bin 403 tonu ise (%93,0’ı) yabancı bayraklı gemilerle gerçekleşti. 

Denizyolu ile Yapılan Dış Ticarette İlk 5 Ülke, Temmuz 2021En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Temmuz ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 220 bin 357 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 19 bin 407 ton ile İspanya’ya ve 936 bin 764 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 416 bin 626 tonu (%34,1’i) Türk bayraklı gemilerle, 803 bin 731 tonu ise (%65,9’u) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2021 yılı Temmuz ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 835 bin 828 ton ile
Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 200 bin 58 ton ile Kolombiya’dan ve 1 milyon 65 bin 969 ton ile Avustralya’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 338 bin 151 tonu (%7,0’ı) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 497 bin 677 tonu ise (%93,0’ı) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %7,0’ı Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2021 yılı Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 31 milyon 306 bin 665 ton yükün %7,0’ı Türk bayraklı gemilerle taşındı. Temmuz ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 205 bin 752 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 29 milyon 100 bin 913 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 arttı.

Konteynerlerde taşınan yüklerde %8,0 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2021 yılı Temmuz ayında en fazla elleçleme 14 milyon 281 bin 451 ton ile katı dökme yüklerde gerçekleşti. Katı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Katı dökme yükleri, 12 milyon 812 bin 899 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 artan sıvı dökme yükler ve 10 milyon 246 bin 778 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Temmuz ayında araç içi taşınan yükler de 869 bin 575 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 arttı.

Kaynak: TURKDENİZ.COM