"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI" KAPSAMINDA LİMANDA MAHSUR KALAN GEMİLERİN HAKLARI NELER? İŞTE TÜM DETAYLAR...

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI" KAPSAMINDA LİMANDA MAHSUR KALAN GEMİLERİN HAKLARI NELER? İŞTE TÜM DETAYLAR...

Bilindiği üzere Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya imza attı. Bu süreçte mahsur kalan gemilerin hakları neler?

Ukrayna ve Rusya, 22.07.2022 tarihinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına güvenli bir şekilde sevk edilmesini sağlayan anlaşmaya imza attı. Ancak akıllardaki büyük soru işaretlerinden biri; orada "mahsur kalan gemilerin hakları" konusuydu. 

Konuya ilişkin Türk Deniz Medya'ya bilgiler veren Av. Serap Sargın'ın yazısı ise şu şekilde: 

"Bu anlaşma dünyanın önemli miktarda tahıl ve gübre ihtiyacının Ukrayna ve Rusya’dan karşılanmasını sağlamasının yanı sıra,  savaş esnasında limanda mahsur kalan gemilerin ve gemi adamlarının güvenliği açısından da önem arz etmektedir. Taraflar IMO üyesi devletler olduğu için, Safety of Life at Sea  (SOLAS) Convention/SOLAS Konvansiyonu’ nun eki olan The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code kapsamında değerlendirilebilir bu açıdan bakıldığında IMO Sözleşmeleri de Karadeniz’de güvenli ve emniyetli bir sevkiyat için yapılan bu anlaşmanın temelini oluşturmaktadır. 

Belirttiğim gibi bu bölge sigortacılar açısından yüksek riskli bölge olduğu için ve özellikle Rusya’daki bankalara Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlar söz konusu olduğu için gemi sigortalarına ilişkin teminatlar ve ödemeler durmuş durumda idi. Bu anlaşmadan sonra ABD tarafından uygulanan ambargoların da azaltılacağı bir sürece girdik. Zira, ABD’ nın uyguladığı yaptırımların azaltılması hem sigortacılık hem de banka sistemlerinin açılmasıyla birlikte, para birimi olarak dolar üzerinden tahıl ve gübrelerin ihracatına izin verilmesi halinde ABD’nin bu ambargoları kaldırılabileceği veya azaltabileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yaptırımların kaldırılmaya başlanmasıyla armatör firmalar da savaş rizikosu kapsamında zararlarını karşılayabilecekleri gibi somut olayın şartlarına ve sözleşme tiplerine göre mücbir sebepten yararlanarak yasal haklarını talep edebileceklerdir."

TURKDENİZ.COM ÖZEL HABER