AVRUPA BİRLİĞİ DAHA YEŞİL, HUZURLU VE REFAH BİR ARKTİK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYOR

AVRUPA BİRLİĞİ DAHA YEŞİL, HUZURLU VE REFAH BİR ARKTİK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYOR

Avrupa Komisyonu, 13 Ekim 2021 tarihinde daha yeşil, huzurlu ve refah içinde bir Arktik bölgesi için izleyecekleri yaklaşımları bildirdi.

İklim değişikliği, ham maddeler ve jeostratejik etki açısından Avrupa Birliği için kilit bir stratejik öneme sahip olan Arktik bölgesine ilişkin olarak Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu, 13 Ekim 2021 tarihinde daha yeşil, huzurlu ve refah içinde bir Arktik bölgesi için izleyecekleri yaklaşımları bildirdi. Konuya ilişkin yapılan ortak bildiri ile jeopolitik, çevresel, ekonomik, güvenlik, sosyal zorluklar ve fırsatlar gibi konular ele alınarak, bu sorunların üstesinden gelmek için sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda ortaklarla iş birliği yapılması teşvik edildi.

Grönland'da açılacak Avrupa Komisyonu ofisi ile birlikte Arktik bölgesindeki sorunların AB dış ilişkileri nezdindeki görünürlüğü artırılacaktır. Bunun yanı sıra Arktik bölgesinde yaşayan insanlara fayda sağlamak amacıyla bölgedeki yeşil geçiş sürecinin desteklenmesine yönelik Avrupa Birliği tarafından bir fon sağlanacak.

Küresel iklim çalışmalarına destek vermek amacıyla 31 Ekim–12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (UN Climate Change Conference) öncesinde söz konusu ortak bildiri ile petrol, kömür ve gaz sondajlarının durdurulması ile ilgili çağrıda bulunuldu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yönetimi Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell konuya ilişkin şu şekilde bir açıklamada bulundu: "Küresel ısınmanın etkilerinden dolayı hızla değişmekte olan Arktik bölgesindeki doğal kaynaklara yönelik mücadele ve bölgedeki jeopolitik rekabet artış gösterdi. Bu gelişmeler, Arktik bölgesindeki istikrarın, güvenliğin ve barışçıl iş birliğinin teşvik edilmesi için Avrupa'nın bölge ile ilgili jeopolitik ilgisini kapsamlı bir şekilde belirlemesi gerektiğini bize gösterdi."

AB Çevre, Balıkçılık ve Okyanuslar Komiseri Virginijus Sinkevičius ise sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Arktik bölgesi dünyanın geri kalanına kıyasla üç kat daha hızlı ısınıyor. Buzulların ve don tabakasının erimesi iklim değişikliğini hızlandırmakta ve bu durum devasa bir zincirleme etki ortaya çıkarıyor. Avrupa Birliği, güçlü uluslararası iş birliği sayesinde Arktik'i güvenli ve istikrarlı; Arktik angajmanı, iklim politikası, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) ve mavi ekonomi arasındaki güçlü bağ sayesinde ise sürdürülebilir ve refah bir hale getirmek istiyor."

Ekonomik anlamda büyük bir oyuncu olan Avrupa Birliği, Arktik bölgesi de dahil olmak üzere küresel sürdürülebilir kalkınma, yerliler ve yerleşik halkının geçimine yönelik sorumluluklar taşıyor. Çevresel ayak izi, kaynak ve ürünlerine olan talebi göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Birliği'nin Arktik üzerinde oldukça büyük bir etkisi var.

Daha önce hiç görülmemiş bir noktada olan iklim değişikliği konusu Arktik bölgesinin karşılaştığı en büyük sorun. Bu mücadelede küresel lider konumunda olan ve BM İklim Konferansı'ndan önce Avrupa Yeşil Mutabakatı öneri paketleri ve yeni iklim kanununda da belirtildiği üzere 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefi ve 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını %55 oranında azaltma hedefi bulunan AB, görevini yapmaya ve küresel çaptaki sorumluluğunu üstlenmeye hazır.

Bilim, yenilik ve bölgesel yatırımlar ile desteklenen AB'nin yeni sürdürülebilir mavi ekonomi yaklaşımına ek olarak bir takım yasa teklifini içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB'nin Arktik angajmanının temelinde olacak.

Buna ek olarak Avrupa Birliği, barışçıl ve yapıcı diyalog ve uluslararası iş birliğine katkı sağlayarak; iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın ekolojik, sosyal, ekonomik ve politik etkileri ile mücadele etmek için güçlü adımlar atarak ve Arktik bölgelerinin kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleyerek çeşitli kilit hedefler ile Arktik angajmanını daha da güçlendirecek.

Arktik bölgesinde yapılacak çok taraflı bir iş birliğinin desteklenmesi konusunda AB'nin temel çıkarları bulunmaktadır. AB, değer ve prensiplerine bağlı olarak ve bunun da ötesinde güvenli, sürdürülebilir, refah içinde ve barışçıl bir bölgenin oluşturulması için paylaşılan sorumluluğu da göz önünde bulundurarak Arktik bölgesinde bulunan bütün kilit ortaklar ve paydaşlar ile iş birliği gerçekleştirecek.

Kaynak: TURKDENİZ.COM