DENİZCİLİK ŞİRKETLERİNDEKİ YÖNETİM HATALARI VE DÖNÜŞÜM ZORLUKLARI KOSDER AKADEMİ'DE KONUŞULDU

DENİZCİLİK ŞİRKETLERİNDEKİ YÖNETİM HATALARI VE DÖNÜŞÜM ZORLUKLARI KOSDER AKADEMİ'DE KONUŞULDU

Düzenlediği yüz yüze ve çevrimiçi söyleşi, panel ve eğitimlerle Türk denizcilerine önemli bilgiler aktaran KOSDER Akademi, başka bir dikkat çeken konu başlığını gündemine aldı.

adscode

KOSDER Akademi’de; TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca’nın sunumuyla “Denizcilik Şirketlerindeki Yönetim Hataları ve Dönüşüm Zorlukları” ele alındı. 

Söyleşinin başında Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik bir konuşma gerçekleştirdi. Çendik yaptığı konuşmada:

"Yoğun katılımdan dolayı herkese teşekkür ederim. Sektörün ihtiyaç duyduğu birçok etkinliği dernek olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca ağabeyimiz ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiştik. Sonrasında bir seminer kararı aldık. Canca, sektörün duayenlerinden biri. Sektörde büyük emeği olan biri bugün bizlere bilgi ve birikimlerini aktaracak." açıklamalarına yer verdi.

Canca'nın yaptığı sunumda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ülkemizdeki denizcilik şirketlerinin temel sorunları, kuruluş aşamasındaki stratejik planlama yetersizlikleri ve dönüşüme kapalı yapıları. Kervan yolda düzülür mantığı ile gelişmekte.tdmözelhaberi.

Bu şirketlere ‘ihtiyaçtan kurulmuş yapılar’ diyoruz. Bu şirketler temelde kar amacı ile hareket ettikleri için, sürekliliği karla sağlayacağına inanmaları nedeni ile bir çok yapısal sorunu ilgisizlikle göz ardı etmekte.Henüz denizcilik şirketlerinde ciddi anlamda kurumsallaşma kavramından söz etmekten uzaktayız. Fakat ilkel yapının gelişmiş versiyonunun yarattığı sorunları fark eden bazı öncü şirketler, yönetimlerinde mevcut şartlara uygun değişikliklere gitmeye başladılar. Gemiden gelen denizcileri yaşlı değil gençlerden seçerek, onların eksik eğitimlerini tamamlayıp, yönetici olmalarını sağlayarak bu durumu aşmışlardır.Şirketler kervan yolda düzülür mantığı ile hareket ettiklerinden dolayı, sürekli olarak olaylar yaşandıktan sonra farkındalık oluşur, önce suçlu aranır, sonra tedbir alınır. Ama genelde tedbirlerin çoğu günü kurtarır. Önleyici tedbirler ve bakımlar yapılmadığından çoğu olaylara hazırlık yapılmaz. Arızalar ortaya çıktığında tamir edilir. Üstelik bu tamirciler çok kıymetli olurlar. Ama önleyici tedbir alanlar eğer sorun çıkmasını engelleyebiliyorlarsa, yukarıdakilerin gözünde iş yapmayan oturan adam haline gelirler.Ofise ihtiyaç duyuldukça yönetici alınır fakat bu yöneticiler için hiçbir ön eğitim, standart veya kural bulunmaz. Şirketlere, atanmış kişi, operasyon müdürü, teknik müdür, enspektör ,satın alma ve insan kaynakları müdürleri alınır. Ama hiçbiri ne yapacağını bilmez. Şirketin yapısına uyum sağlaması istenir.

Bizim bünyemize uygun mu sözcüğü, bizim felsefe ve etiğimize uygun mu değil mi düşünülmeden, bizim gibi mi olarak değerlendirilir.

Önemli kararlar kimseye danışılmadan aile bireyleri arasında alınır ve artık sonuçlar şansa kalır. İyi olursa kararları ile övünürler, kötü olursa ya o zaman öyle idi derler, ya da suçlu ararlar."

YAPISAL DÖNÜŞÜM

"Sanayileşmenin her evresinde, mevcut çalışanların yeni teknolojilere uyum  sorun olmuştur. Bu durum zaman zaman kazuistik bir etik yaklaşımı ile değerlendirilirken, çoğu zaman daha sert tedbirler alınarak bu kişileri toplumun sosyal problemi olarak yaşanmasına müsaade edilmiştir.

İşini kaybeden ve kaybedecek olan insanlar, sendikalar için güç ve iş kaybı, hükümetler için işsizlik ev sosyal problem iken, sektör için çok ciddi bir maliyet sorunudur.

Çünkü ülkemizde bir mühendisin yetişmesinin maliyeti yaklaşık 700.000 USD'dir.

Ve her mühendislik okuyan da mühendislik yapmamaktadır. Bu oran yaklaşık 1/3 tür. Demek ki iyi bir mühendisin maliyeti 2 000 000 USD'dir. Ülkemizde sadece zabit ihtiyacı yaklaşık 19.000'dir.

Mevcut zabitlerin yenilenmesi olasılığı yaklaşık 1/3 olup, o halde 12.000 yeni zabite ihtiyaç var. Çok ciddi olan bu maliyeti kim ödeyecek?Bu durumu biz de kazuistik bir etik anlayışı ile karşılayıp karşılamayacağımıza karar vermemiz lazım ama geçmişteki örneklerden alınan sonuçlar bu durumun kaçınılmaz olduğu ve bir süreç halinde ele alınması gerekiyor. Eski ile yenileri önce bir arada tutacak sistem kurulacak.

Bu sistemde eskiler zaman içerisinde sistemden çıkarılacaklarını, yenilerde sistemin ana aktörleri olacaklarını bilmeleri gerekir."

Seminerin ardından; Hakan Çendik, KOSDER'in "100 Öğrenciye 100 Burs Projesi" kapsamında TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca adına bir öğrenciye burs vereceklerini açıkladı.Toplu fotoğraf çekiminin ardından seminer son buldu.

TÜRK DENİZ MEDYA ÖZEL HABERİ